Materiał Partnera Na czym polega utylizacja odpadów elektronicznych?

Na czym polega utylizacja odpadów elektronicznych?

Posiadanie odpadów elektronicznych wymaga odpowiedniego ich zutylizowania. Elektrośmieci wrzucone do zwykłych kontenerów zagrażają środowisku naturalnemu, dlatego powinny one być przekazywane właściwym jednostkom. Stary sprzęt można oddać przy zakupie nowego urządzenia. Warto także korzystać ze skupu odpadów elektronicznych, które zutylizują je we właściwy sposób.

Co należy do elektrośmieci?

Popularność elektroniki z dnia na dzień staje się coraz większa. Po popularyzacji komputerów powszechne stają się także inne urządzenia, jak smartfony czy tablety. Wszystko to sprawia, że generujemy coraz więcej tego typu śmieci. Odpady elektroniczne należą do najbardziej złożonych odpadów, z jakimi człowiek ma do czynienia. Dzielą się na małogabarytowe i wielkogabarytowe urządzenia gospodarstw domowych, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy, sprzęt telekomunikacyjny, urządzenia audiowizualne, elektronikę użytkową, sprzęt energetyczny, elektronarzędzia, baterie i akumulatory oraz źródła światła. Większość elektroodpadów składa się z elementów, które zawierają substancje niebezpieczne. Utylizacja sprzętu elektronicznego polega na usunięciu zużytych sprzętów, które zawierają w sobie pierwiastki ciężkie.

Gdzie można oddać odpad elektroniczny?

Przepisy dość restrykcyjnie podchodzą do utylizacji elektrośmieci ze względu na ich szkodliwy wpływ na środowisko. Postępowanie z odpadami elektronicznymi reguluje prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz wiele rozporządzeń związanych z tymi ustawami. Nie wolno ich wyrzucać do odpadów zmieszanych, ponieważ grozi to karą grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Przy zakupie nowego sprzętu starą elektronikę możemy oddać sprzedawcy. Odpady elektroniczne przyjmują także punkty serwisowe, które stwierdzają, że dane urządzenie nie nadaje się do naprawy.

 

Utylizowanie dużej ilości elektrośmieci

Duże ilości sprzętu przeważnie zabierają oraz utylizują wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie na przyjmowanie elektrośmieci. Dotyczy to zarówno całych urządzeń, jak i pojedynczych części i podzespołów. Materiały są selekcjonowane na takie, które nadają się do recyklingu i ponownego wykorzystania oraz na takie, które są niebezpieczne dla środowiska. Pracownik skupu Ago Recykling w Warszawie tłumaczy:

Do pierwszej grupy należą tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, szkło i inne. W drugiej grupie znajdą się przełączniki i źródła światła zawierające rtęć, kondensatory elektrolityczne, tusze czy tonery.

Podziel się