Materiał Partnera Czym są i jaka jest rola dławików rdzeniowych?

Czym są i jaka jest rola dławików rdzeniowych?

Dławik to inaczej mówiąc cewka indukcyjna wraz z rdzeniem magnetycznym. Głównym zadaniem jest zapobieganie nagłym zmianom natężenia prądu elektrycznego. Poza tym dławiki służą do ograniczenia prądu przemiennego bez strat mocy. Dławiki rdzeniowe są w dzisiejszych czasach nieodłączna częścią nowoczesnych układów energetyki i energoelektroniki. Jakie można wyróżnić dławiki oraz jaką pełnią rolę?

Dławiki sieciowe

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów dławików, które różnią się od siebie między innymi parametrami, budową oraz zastosowaniem. Wyróżnić można np. dławiki sieciowe typu ED1N i ED3N. Oba te rodzaje dławików wykorzystuje się w obwodach łączących przekształtniki z siecią zasilającą. Dławiki sieciowe, dostępne w firmie Geomet, stanowią ochroną zarówno dla przekształtników, jak i sieci zasilającej. Zawory układów przekształtnikowych wymagają zabezpieczenia gwarantującego powstrzymanie narastania prądu przewodzenia do momentu zmiany struktury PNPN w stan przewodzenia. Układy takie muszą posiadać dławiki sieciowe.

Wykorzystywanie dławików sieciowych w układach przekształtników jest także przyczyną osłabienia wzajemnego oddziaływania przekształtników mających to samo źródło zasilania w trakcie komutacji. Dławiki powodują również spadek amplitudy impulsu prądu wstecznego podczas wyłączenia zaworu, przepięć komutacyjnych i mocy wydzielanej w obwodach tłumiących. To sprawia, że komutacja przebiega łagodniej. Poza tym dławiki sieciowe są zabezpieczeniem sieci zasilającej przed niekorzystnym wpływem przekształtników. Jest to możliwe dzięki ograniczaniu propagacji wyższych harmonicznych w sieci. W dławikach sieciowych trzeba również brać pod uwagę to, by charakterystyka magnetowodu uniemożliwiała nasycenie dławika w całym zakresie spodziewanych prądów odbiornika.

Dławiki silnikowe

Kolejnym rodzajem dławików są dławiki silnikowe. Wśród nich można wyróżnić dławiki silnikowe typu ED1S i ED3S. Wykorzystuje się je przede wszystkim w przekształtnikowych układach napędowych prądu stałego i przemiennego. Dławiki silnikowe instaluje się w obwodach łączących przekształtnik z silnikiem. Zakres ich zadań zależy od rodzaju układu napędowego, jednakże rolą dławików jest:

  • zapewnienie ciągłości i wygładzenie pulsacji prądu silnika,
  • minimalizacja prądu zwarciowego w obwodzie,
  • ograniczenie przepięć komutacyjnych,
  • kompensacja pojemności linii zasilającej.

Dławiki wygładzające

Innym rodzajem dławików są dławiki wygładzające, wśród których można wyróżnić między innymi dławik typu ED1W. Dławik wygładzający, który włączony jest w szereg z obciążeniem umożliwia uzyskanie dostatecznie niewielkich tętnień napięcia i prądu przy dużych częstotliwościach składowych przemiennych. W układach prostownikowych, które zasilane są napięciem o częstotliwości przemysłowej, wygładzanie prądu i napięcia tylko przy użyciu dławika wymaga wykorzystywania elementów o bardzo dużych indukcyjnościach. W związku z tym dławik łączony jest z pojemnością, co tworzy filtr LC.

Opracowanie:

Geomet Dariusz Zawadyl

Wólka Załęska , Wilanowska 13A

Podziel się