Materiał Partnera
Różnice między tłumaczeniem zwykłym i przysięgłym

Różnice między tłumaczeniem zwykłym i przysięgłym

W celu przetłumaczenia ważnych, oficjalnych dokumentów honorowanych przez instytucje państwowe musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego, który uwierzytelni pismo za pomocą specjalnej pieczęci, a ponadto weźmie odpowiedzialność za wykonaną pracę. Czym jeszcze charakteryzuje się tłumaczenie przysięgłe? W jakich sytuacjach należy z niego skorzystać, kiedy zaś lepiej sprawdzi się tłumaczenie zwykłe?

Różnice między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym

Tłumaczenie zwykłe to usługa oferowana przez tłumaczy danego języka, którzy nie muszą posiadać żadnych dodatkowych uprawnień. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku tłumacza przysięgłego, który jest zobowiązany ponieść wszelkie konsekwencje związane z błędami i nieścisłościami występującymi w przełożonym tekście i bierze za nie odpowiedzialność prawną, a więc klient może wymagać odszkodowania za poniesione straty wynikające z niepoprawnie wykonanej pracy tłumacza.

Tłumacz przysięgły uwierzytelnia wykonane przez siebie tłumaczenia za pomocą podpisu oraz pieczęci przystawianej na stosownym dokumencie. Takie uwierzytelnienie wymagane jest przy wszelkich oficjalnych pismach, których autentyczność musi być uznana przez odpowiednie organy państwowe – informuje nasz rozmówca z Kancelarii Tłumacza Przysięgłego Hanna.

Należy dodać, iż tłumaczenie przysięgłe związane jest także z większymi kosztami, aniżeli tłumaczenie zwykłe, ze względu na ponoszoną za nie odpowiedzialność. Warto zauważyć także, iż nie muszą się one różnić jakością i mogą przedstawiać taką samą wartość, choć zdarza się, że tłumacze przysięgli, którzy muszą poręczyć za swoją pracę, starają się być bardziej dokładni i precyzyjni. Kolejną różnicę stanowi fakt, iż tłumacz zwykły nie musi posiadać wyższego wykształcenia, gdyż jego zawód nie jest regulowany przez prawo, od tłumacza przysięgłego zaś taki dokument jest wymagany. Jest on zobowiązany również wpisywać wszelkie tłumaczenia do specjalnego rejestru, czyli repertorium.

W jakich sytuacjach potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia zwykłe sprawdzą się w każdej sytuacji, która nie wymaga akceptacji przez instytucje państwowe. Może być stosowane do przekładu katalogów, książek, instrukcji, listów, stron internetowych, rozmów biznesowych, artykułów czy broszur, czyli ogół treści nie będących oficjalnymi dokumentami. Tłumaczenie przysięgłe wymagane jest przy profesjonalnych przekładach oficjalnych i specjalistycznych pism. Obejmuje między innymi: akty notarialne, akty stanu cywilnego, testamenty, umowy kupna i sprzedaży, faktury, wyroki sądowe, świadectwa, certyfikaty, dyplomy, dokumenty urzędowe, medyczne, bankowe czy rejestracyjne pojazdów (na przykład w przypadku kupna samochodu zagranicznego). Warto zwrócić uwagę, iż tłumacz przysięgły niejednokrotnie zajmuje się także tłumaczeniem zwykłym, bardzo często też jest wyspecjalizowany w konkretnej dziedzinie (np. medycyna lub prawo).

Podziel się