Materiał Partnera
Jak wygląda wizyta u notariusza

Jak wygląda wizyta u notariusza

Wiele osób, ze względu na zasłyszane historie, przed pierwszą wizytą u notariusza odczuwa stres. Jedną z obaw jest brak wiedzy na temat tego jak przebiega taka wizyta i jak należy się do niej przygotować. Tłumaczymy co dzieje się w czasie wizyty u notariusza.

Kim jest notariusz?

Notariusz to prawnik powołany do dokonywania czynności, którymi zobowiązane są strony, lub którym strony pragną nadać formę notarialną. W wypadkach określanych przez ustawę, czynności notarialnych mogą też dokonywać zastępcy notarialni (dawniej asesorzy) i aplikanci notarialni. W ramach swoich uprawnień, notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

-Czynności jakie dokonywane są przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Dokonuje ich on w języku polskim, ale może dokonać je dodatkowo w języku obcym, przy wykorzystaniu własnej znajomości języka obcego wykazanej w określony dla tłumaczy przysięgłych sposób lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego – wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący Kancelarię Notarialną Tomasza Balasa.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej lub w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter tej czynności lub szczególne okoliczności.

Czego spodziewać się w czasie wizyty?

Przed dokonaniem czynności notarialnych przez notariusza warto umówić się wcześniej na przeprowadzenie rozmowy. W czasie jej trwania należy dokładnie wyjaśnić z jaką sprawą przybyliśmy do kancelarii i czego oczekujemy od notariusza. On sam powinien wyjaśnić jak będą wyglądać wykonywane przez niego czynności.

Do notariusza należy przyjść z ważnym dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. Przed dokonaniem czynności notariusz sprawdzi dane personalne przybyłych. Sama wizyta nie powinna trwać zbyt długo (przed wizytą notariusz powinien przesłać zainteresowanym projekt aktu notarialnego do zapoznania się z nim, aby strony w razie czego mogły zgłosić swoje zastrzeżenia).

Po stawieniu się w kancelarii, notariusz zaprasza strony do gabinetu i w ich obecności odczytuje treść aktu notarialnego, wyjaśniając przy tym ewentualne wątpliwości. Po odczytaniu dochodzi do podpisania aktu przez zainteresowanych, a następnie udają się oni do sekretariatu w celu otrzymania odpisów i uiszczenia ustalonej opłaty za dokonanie czynności.

Wynagrodzenie notariusza

Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, jednak nie może być ono wyższe, niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwej dla danej czynności. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu, ani innych zbędnych wydatków jakie ponosi on w związku z dokonaniem czynności.

Jeśli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i swojej rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o zwolnienie w całości lub w części z ponoszenia tego wynagrodzenia. 

Podziel się