Materiał Partnera Stałe urządzenia gaśnicze w firmie: Jak dzielą się hydranty przeciwpożarowe?

Stałe urządzenia gaśnicze w firmie: Jak dzielą się hydranty przeciwpożarowe?

Hydranty przeciwpożarowe to nie tylko „słupki” widywane w przestrzeni publicznej, montowane w sieciach wodociągowych. Poza hydrantami spotykanymi na zewnątrz domostw i firm są jeszcze hydranty wewnętrzne, stosowane m.in. w instytucjach pożytku publicznego typu uczelnie i szkoły, urzędy, czy sklepy wielkopowierzchniowe. Jaki jest podział hydrantów przeciwpożarowych? Jakie pełnią funkcje?

Czym jest hydrant?

Hydrantem nazywa się urządzenie, pozwalające w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego pobierać bezpośrednio wodę z głównych przewodów sieci wodociągowej. Składa się ono z zaworu i złącza do węża. Wykorzystywany jest zarówno do celów przeciwpożarowych, jak i gospodarczych. Wyróżnia się hydranty uliczne (nadziemne i podziemne) oraz wewnętrzne (natynkowe, wnękowe). Hydranty wewnętrzne zaliczane są do tzw. stałych urządzeń gaśniczych uruchamianych ręcznie. Te montowane w środku budynków, są umieszczane w postaci skrzynek, instalowanych na każdej kondygnacji wraz z wężem hydrantowym. Wykorzystanie sieci wodociągowej do zasilania hydrantów terenowych nie jest przypadkowe. Ze względu na duże ciśnienie generowane w sieci możliwe jest skuteczne gaszenie rozległych pożarów – są one rozmieszczone na terenie całego kraju. Bez względu na miejsce ich montażu, jedynymi osobami, czy też jednostkami uprawnionymi do korzystania z hydrantów są straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe.

Czym są hydranty wewnętrzne?

Tak jak wspominaliśmy hydranty wewnętrzne, zwykle spotykane są jako blaszane, kwadratowe szafki hydrantowe, montowane na wysokości ok. 1,5 w takich obiektach budowlanych w różnego rodzaju instytucjach publicznych i miejscach o dużym skupisku ludzi jak hotele, motele, kempingi itp. Nie może ich zabraknąć również w szpitalach, dworcach, przychodniach. Należą do tzw. stałych urządzeń gaśniczych, będących jednym z elementów aktywnych zabezpieczeń ogniowych. Ich projektem i wykonaniem zajmują się specjalistyczne firmy. Przykładem może tu być przedsiębiorstwo Przeciwpożarowe Systemy Zabezpieczeń Roberta Bukowskiego z Zielonej Góry budująca instalacje przeciwpożarowe. Te wewnętrzne dzielą się, ze względu na średnicę węża wyróżnia się hydranty DN 25 do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, DN 33 – w zamkniętych parkingach, DN 52 – w halach magazynowych i produkcyjnych. Biorąc pod uwagę budowę węża, mamy do czynienia z wężami półsztynwymi (dwa pierwsze typy) - nie trzeba ich do końca rozwijać, żeby uzyskać swobodny przepływ wody oraz płaskosładanymi. Te drugie stosowane w hydrantach DN52 wymagają pełnego rozwinięcia przed użyciem. Co do długości węża w przypadku DN25 i DN 33 do wyboru jest długość 20 lub 30 m. W wężach półsztywnych do wyboru są węże o długości 15 m, 20 m, 20 + 20 m (gdy do wyjścia ewakuacyjnego jest ponad 30 m).

Co jeszcze warto wiedzieć o hydrantach wewnętrznych?

Montaż hydrantów może być w systemie natynkowym lub podtynkowym. Podtynkowy montaż hydrantów stosowany jest w wąskich korytarzach celem ułatwienia swobody poruszania się po obiekcie. Podobnie, jak niemal cały osprzęt przeciwpożarowy, są one dostępne w kolorze czerwonym, jedynie w systemach DN 25 jednym z częściej spotykanych kolorów jest instalacja biała. Fakt instalowania hydrantów wewnętrznych nie zwalania z obowiązku posiadania gaśnicy. Zwykle gaśnicę w takim przypadku montuje się w jednej wspólnej przestrzeni.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas