Materiał Partnera Rodzaje systemów alarmowych

Rodzaje systemów alarmowych

Systemy alarmowe można opisać jako zespół urządzeń, których celem jest zabezpieczenie obiektu przed włamaniem lub pożarem. Występują w kilku rodzajach, z których każdy sprawdzi się w innej sytuacji. Przygotowaliśmy dla was kilka podstawowych informacji na ten temat.

Podział systemów

Ze względu na strefy bezpieczeństwa Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu zostały podzielone na:

  • ochronę peryferyjną, obejmującą ochronę obiektu z zewnątrz, wzdłuż ogrodzenia (w strefie podejścia),
  • ochronę zewnętrzną (bezpośredniego otoczenia obiektu),
  • ochronę wewnętrzną, czyli ochronę przestrzeni wewnątrz obiektu oraz ochronę szczególnych przedmiotów.

Rodzaje systemów alarmowych

-Istnieją różne rodzaje systemów alarmowych, a każdy z nich ma inne przeznaczenie. Warto o tym wiedzieć, kiedy planujemy instalację alarmu  – tłumaczy ekspert z firmy ELECTRONICS BOX.

Wśród systemów alarmowych znajdziemy:

  • Systemy sygnalizacji włamania i napadu - zespół urządzeń, których zadaniem jest wykrywanie i sygnalizowanie prób wtargnięcia na teren obiektu, bądź prób naruszenia okalającego go terenu zewnętrznego. Kiedy czujki wykryją ruch i go zarejestrują, przekazują sygnał do centrali alarmowej.
  • System sygnalizacji Pożaru – pozwala na wykrycie pożaru oraz wskazanie miejsca jego powstania i powiadomienie personelu lub Państwowej Straży Pożarnej o niebezpieczeństwie, za pośrednictwem systemu monitoringu. Po otrzymaniu wiadomości centrala może uruchomić urządzenia wykonawcze, w tym wentylację pożarową, czy urządzenia gaszące.
  • System kontroli dostępu – Stosowany przeważnie w firmach i dużych korporacjach, pozwala na ograniczenie dostępu do konkretnych pomieszczeń bądź stref osobom postronnym lub nieuprawnionym, a także umożliwia wizualizację stanów zagrożenia na terenie obiektu. Ten system działa w oparciu o klucze do zamków mechanicznych, elementy zbliżeniowe, zamki szyfrowe i czytniki biometryczne.
  • System telewizji użytkowej (systemy dozorowe CCTV) – Służy do przekazywania obrazu z pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym. Służy do nadzoru i zwiększania bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zainstalowano kamery. Podgląd udostępniony jest przeważnie tylko ochronie, aby mogła monitorować zachowania potencjalnie niebezpieczne.

Podziel się