Materiał Partnera Jak zbudowany jest system alarmowy?

Jak zbudowany jest system alarmowy?

Systemy alarmowe to urządzenia, których zadaniem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Główną rolą takiego systemu jest ostrzeganie przed niebezpieczeństwem. Niektóre systemy alarmowe mają możliwość zawiadamiania o włamaniu odpowiednie służby. Jednak, aby cały system działał poprawnie musi zawierać kilka istotnych elementów. Jakie są te elementy i za co odpowiadają?

System alarmowy – z czego jest złożony?

Systemy alarmowe, jak sama nazwa wskazuje służą do alarmowania w rozmaitych przypadkach. Ich działanie zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa. Systemy alarmowe, które oznacza się skrótem SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) składają się z rozmaitych elementów, do których należą:

 • centrala alarmowa,
 • manipulatory,
 • czujki,
 • przyciski napadowe,
 • sygnalizatory,
 • systemy powiadamiania,
 • zasilacz systemu alarmowego.

Niektóre wersje systemów alarmowych są bardziej rozbudowane i posiadają dodatkowe części. Mogą nimi być m.in. bariery podczerwieni lub mikrofalowe, systemy ochrony peryferyjnej oraz systemy kontroli dostępu. Części do systemów alarmowych znajdziemy m.in. w ofercie firmy Vigilax alarmowe systemy z Głogowa w województwie Dolnośląskim.

Czym jest centrala alarmowa?

Najważniejszym elementem całego systemu alarmowego jest centrala alarmowa. Zbiera ona sygnały ze wszystkich czujek. Biorąc pod uwagę budowę tego urządzenia można wyróżnić centrale alarmowe analogowe i cyfrowe. Analogowe centrale są stosowane w prostych systemach alarmowych, które nie wymagają prowadzenia rejestracji zdarzeń. Z kolei cyfrowe centrale, nazywane mikroprocesorowymi mogą rejestrować zdarzenia, czy powiadamiać o alarmie. Można je stosować do alarmów o małym, średnim i wysokim ryzyku włamania. Poza czujkami do centrali alarmowej podłączony jest także manipulator, sygnalizatory, linia telefoniczna i moduły rozszerzeń.

Do głównych zadań centrali alarmowej zaliczamy:

 • zbieranie i analizowanie sygnałów z poszczególnych czujek,
 • archiwizowanie sygnałów,
 • przekazywanie sygnałów o alarmie do sygnalizatorów,
 • informowanie o alarmie określone odbiorniki,
 • sterowanie urządzeniami zewnętrznymi,
 • programowanie i nadzorowanie systemu z wykorzystaniem komputera.

Manipulatory – czym są i jak działają?

Manipulator to element systemu alarmowego, który określa się również jako klawiatura lub szyfrator. Dzięki niemu możliwe jest zarządzanie systemem alarmowym. Manipulator podłączony jest do centrali alarmowej. Z jego pomocą można uzbrajać i rozbrajać system, sprawdzać stan systemu oraz programować centralę alarmową.

Klawiatura zazwyczaj montowana jest przy wyjściu z obiektu. W niektórych systemach alarmowych wykorzystuje się kilka manipulatorów. Każdy z nich zarządza konkretnymi strefami.

Rodzaje czujek

W systemach alarmowych można wykorzystywać rozmaite rodzaje czujek. Najczęściej wykorzystywanymi czujkami w systemach alarmowych są czujki ruchu PIR, czyli pasywne czujki podczerwieni. Poza nimi wyróżniamy:

 • czujki mikrofalowe,
 • czujki dualne,
 • czujki ultradźwiękowe,
 • czujki otwarcia,
 • czujki zbicia szkła,
 • czujki udarowe.

Opracowanie:

Vigilax alarmowe systemy

Głogów , Jesienna 2

Podziel się