Materiał Partnera Jak działają systemy oddymiania?

Jak działają systemy oddymiania?

Pożar kojarzy się raczej w pierwszej kolejności z ogniem, który rozprzestrzenia się gwałtownie, niszcząc wszystko, co spotka na swojej drodze. To niezaprzeczalnie straszny i niszczycielski żywioł, ale w tej sytuacji oprócz ognia wydobywa się rzecz jasna dym, który jest być może jeszcze bardziej niebezpieczny z powodu swoich trujących właściwości. Jednak dzięki nowoczesnym systemom oddymiania można ograniczyć jego szkodliwy wpływ.

 

Systemy oddymiania – czym są i jak działają?

Monitorowanie stanu budynku jest obecnie na porządku dziennym i objawia się choćby poprzez popularność systemów CCTV. Jednak nie tylko to, kto wchodzi i wychodzi, jest istotne dla bezpieczeństwa osób będących wewnątrz. W każdym budynku musi być sprawny system przeciwpożarowy, aby wszyscy znajdujący się w środku mogli odpowiednio szybko i bezpiecznie się ewakuować. Potrzebny jest także system oddymiania, aby dym nie rozprzestrzeniał się w budynkui uciekał na zewnątrz.

Rozróżniamy dwa rodzaje systemów oddymiania: mechaniczne i grawitacyjne. W systemach mechanicznych wentylacją przeciwpożarowa odprowadza dym oraz niebezpieczne i trujące gazy na zewnątrz budynku. Systemy mechaniczne są stosowane zazwyczaj w wysokich budynkach, a także tunelach i garażach podziemnych. Grawitacyjne systemy oddymiania tworzą z kolei efekt przeciągu i opierają swoje działanie na odpowiednim rozmieszczeniu okien oraz klap pożarowych przy stropie. System oddymiania składa się z kilku elementów:

  • central i przycisków oddymiania,

  • czujników dymu,

  • systemu napędów,

  • okien i klap oddymiających

  • kurtyn dymowych.

Zostaje on uruchomiony w przypadku pożaru: otwierają się wtedy klapy dymowe lub okna oddymiające z napędem. Dym jest odprowadzany na zewnątrz budynku dzięki uruchomieniu alarmu czujek dymowych lub przycisku oddymiania. Kurtyny dymowe ograniczają z kolei rozprzestrzenianie się dymu wewnątrz budynku. Jak mówi pracownik firmy Teldata, warto zintegrować system oddymiania z innymi instalacjami, np. systemami kontroli dostępu i czujnikami pożaru.

 

Systemy oddymiania – jakie są ich zalety?

Systemy oddymiania ograniczają rozprzestrzenianie się dymu. Dzięki temu straż pożarna może łatwiej dotrzeć do źródła ognia. Stan budynku oraz bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w środku jest priorytetem w takiej sytuacji, więc choćby oddymienie dróg ewakuacyjnych może zapobiec masowej panice i uspokoić ludzi na tyle, na ile jest to możliwe. To, jak szybko, żywioł zostanie opanowany, zależy także od tego, czy w budynku jest zainstalowany system oddymiania.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas