Materiał Partnera Audyt środowiskowy dla zakładów przemysłowych

Audyt środowiskowy dla zakładów przemysłowych

Każdy zakład przemysłowy czy produkcyjny musi działać w taki sposób, by ograniczać m.in. emisję szkodliwych substancji do środowiska. Jeśli nieprawidłowości na tym polu zostaną ujawnione w trakcie rutynowej lub zleconej kontroli, firma może zostać ukarana w sposób bardzo dotkliwy – grzywną lub nawet nakazem zaprzestania działania. Uniknąć można tego poprzez zlecenie wykonania audytu środowiskowego.

Kiedy audyt środowiskowy jest konieczny?

Funkcjonowanie poszczególnych obiektów wchodzących w skład zakładu przemysłowego musi być zgłoszone do urzędu ochrony środowiska. Jest to organ, który może zakwestionować budowę danej konstrukcji w momencie, gdy w ocenie specjalistów będzie ona miała negatywny wpływ na środowisko. Również firmy działające w oparciu o systemy ISO 9001 i ISO 14001 są zobligowane do działania proekologicznego. W takiej sytuacji wykonuje się audyt środowiskowy, który jest obowiązkowy także dla przedsiębiorstw mogących np. emitować szkodliwe substancje, gazy czy generować duży hałas.

Takie zakłady przemysłowe są w trakcie audytu kontrolowane pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne. Jeśli ujawnione zostaną nieprawidłowości, właściciel przedsiębiorstwa otrzyma od specjalistów wytyczne, w jaki sposób może ograniczyć szkodliwe działanie swojej firmy. Zanim jednak przedstawiony zostanie kompletny raport z audytu środowiskowego, jest on przeprowadzany w formie dokładnej kontroli i badania zakładu, jego poszczególnych urządzeń i gruntu, na którym się znajdują. Jakie korzyści daje wykonanie takiego audytu?

Zalety przeprowadzenia audytu środowiskowego

Obecnie działania proekologiczne są wspierane na wielu płaszczyznach przez rozmaite instytucje. Są także korzystne wizerunkowo, dlatego zakłady przemysłowe często decydują się na funkcjonowanie w taki sposób, by jak najmniej zanieczyszczać środowisko. Wykonanie audytu jest w stanie to udowodnić, czyniąc firmę wiarygodną w jej poczynaniach dla ekologii. Głównym jednak atutem wykonania audytu środowiskowego jest wspomniana już możliwość uniknięcia kar za działanie zakładu niezgodne z obowiązującym prawem.

Audyt środowiskowy przeprowadzony przez firmę Atom sp. z o.o. to doskonała metoda na uzyskanie cennych informacji na temat funkcjonowania zakładu przemysłowego. Dużą zaletą jest niewątpliwie doradztwo świadczone przez specjalistów. Przekształcenie nawet sporej fabryki zajmującej się produkcją w taki sposób, by generowała ona znacznie mniej szkodliwych substancji, jest zatem w pełni możliwe i bardzo często niezbyt skomplikowane. Niezbędnym elementem przy takich działaniach jest jednak zlecenie realizacji audytu środowiskowego.

Opracowanie:

Atom sp. z o.o.

Elbląg , Wyczółkowskiego 10 lok. 37

Podziel się