Materiał Partnera
Zakres działalności najszerzej wyspecjalizowanych biur rachunkowych

Zakres działalności najszerzej wyspecjalizowanych biur rachunkowych

Na rynku polskim działa coraz więcej biur rachunkowych, a ich usługi są bardzo chętnie wykorzystywane przez zarówno małe, jak i duże firmy, czy też klientów indywidulanych. Warto przy tym zauważyć, że branża outsourcingu księgowego i kadrowo-płacowego, każdego roku wzrasta o nawet kilkanaście procent! Prognozy ekonomiczne podają zaś, że ze stałej obsług biur rachunkowych, będzie korzystało do 2025 roku większość przedsiębiorców. Jakie podmioty, są jednak najbardziej cenione na rynku?

Usługi księgowe

Większość biur rachunkowych, które wyróżniają się szeroką ofertą usługową, charakteryzuje się także wysoką jakością wykonywanych zadań. Jest to bowiem związane z koniecznością posiadania znacznie szerszych uprawnień oraz doświadczenia, niż tymi, którymi mogą poszczycić się podmioty o węższych specjalizacjach. Najlepsze biura rachunkowe są zatem otwarte na świadczenie obsługi księgowo-rachunkowej, zarówno w ramach ewidencjonowana pełnego, jak i uproszczonego. Dla specjalistów z takich outsourcingowych firm, nie jest zatem problemem prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, kart podatkowych, ryczałtu ewidencjonowanego, ksiąg handlowych, sprawozdań finansowych, czy też ewidencji wartości niematerialnych, środków trwałych oraz wartości prawnych. Warto przy tym wiedzieć, że biura o szerokiej specjalizacji, wyróżniają się obsługą różnych grup klientów. Mogą to być firmy jednoosobowe, micro i makro przedsiębiorstwa, spółki jawne, spółki cywilne, spółki partnerskie, czy też klienci indywidualni i organizacje non-profit (stowarzyszenia, fundacje itp.). Partnerami właśnie takich podmiotów, jest w ramach stałej lub doraźnej obsługi biuro rachunkowe MAC-PIT, które stawia na elastyczność, jakość, ciągły rozwój oraz innowacyjność.

Kadry i płace

Oprócz obsługi księgowo-rachunkowej, najlepsze biura rachunkowe, świadczą także działania kadrowo-płacowe. Mowa np. o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej i urlopowej, wydawaniu świadectw pracy, przygotowywaniu umów cywilnoprawnych, czy też o wypełnianiu zadań dotyczących deklaracji PIT, tworzeniu miesięcznych list płac oraz rozliczaniu składek ZUS. Najlepsze biura rachunkowe służą także pomocą swoim partnerom biznesowym, w przypadku kontroli administracyjnych.

Doradztwo inwestycyjne, biznesowe i podatkowe

Trzecim profilem działalności najlepszych biur rachunkowych, który potwierdza ich wysokie wyspecjalizowanie i status rynkowego eksperta, jest świadczenie usług doradztwa podatkowego, biznesowego oraz inwestycyjnego. Składają na nie takie działania, jak np. optymalizacja podatkowa, ocena opłacalności konkretnych ruchów gospodarczych, usprawnianie płynności finansowej firmy i jej wypłacalności, czy też przygotowywanie dla niej strategii budżetowej na dany okres. W ramach pomocy biznesowej, renomowane biura rachunkowe zajmują się także zakładaniem i rejestracją działalności gospodarczej, zgłoszeniami aktualizacyjnymi, a także zgłoszeniami identyfikacyjnymi.

Opracowanie:

Biuro rachunkowe Mac-Pit

Dziechciniec , Miodowa 27

Podziel się