Materiał Partnera
Skuteczny outsourcing – Outsourcing360.pl

Skuteczny outsourcing – Outsourcing360.pl

Wkraczamy w ciekawą erę outsourcingu. Outsourcing360.pl pozwala analizować i badać przedsiębiorstwo, a potem znaleźć dostawców potrzebnych usług.

Czym jest Outsourcing360.pl?

Outsourcing360.pl to projekt prowadzony w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. 

Platforma jest unikalnym na rynku polskim narzędziem oferującym kompleksowe wsparcie dla firm które wdrażają rozwiązania outsourcingowe. Dla dostawców BPO, platforma to narzędzie umożliwiające składanie ofert handlowych klientom zdecydowanym na zakup oferowanych przez nich usług. Dla Zamawiających to Platforma Transakcyjna – miejsce zachodzenia interakcji biznesowych pomiędzy z Wykonawcami, a także zestaw modułów  wspierających Zamawiających przy zlecaniu zadań poza firmę.

Efektywne korzystanie z mechanizmów outsourcingu.

Dla opisania outsourcingu coraz częściej używane jest określenie Business Process Outsourcing - BPO, czyli outsourcing procesów biznesowych. Celem jest wzrost wartości firmy poprzez ciągłą analizę i przebudowę procesów i zadań. 

Projekt e-platformy Outsourcing360.pl zakłada opracowanie i wdrożenie narzędzia będącego zestawem modułów umożliwiających efektywne korzystanie z mechanizmów outsourcingu - BPO.

Wyjątkowe możliwości Outsourcing360.pl 

Outsourcing360.pl to Platforma Transakcyjna. Przestrzeń znajdywania dobrze dobranych kooperantów, a dla dostawców miejsce skutecznego dotarcia do klientów. Outsourcing360.pl to funkcjonalności, pozwalające na niespotykaną do tej pory w segmencie MSP, efektywność współpracy pomiędzy Dostawcami usług outsourcingowych i Zamawiającymi. Outsourcing360.pl to wreszcue zestaw narzędzi analitycznych wspierających Zamawiających w procesie oceny potrzeb, porównywania ofert i ewaluacji wdrożeń. Wszystkie strony outsourcingu na portalu Outsourcing360.pl

Podziel się