Materiał Partnera
Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe

Jedną z form księgowości uproszczonej są księgi przychodów i rozchodów, które wykorzystywane mogą być najczęściej przez małe oraz średnie przedsiębiorstwa usługowe, handlowe, czy przemysłowe. Większość z nich korzysta dzisiaj z nowoczesnego modelu prowadzenia rachunkowości, jakim są outsourcingowe usługi księgowo wyspecjalizowanych podmiotów – warto wybierać te z kompetencjami doradztwa podatkowego.

Kompleksowa ewidencja podatkowa KPiR

W Polsce wyróżnia się kilka sposobów ewidencji podatkowej – karty podatkowe, ryczałt ewidencjonowany, księgi przychodów i rozchodów (KPiR), a także księgi rachunkowe (pełna księgowość). Dzisiaj najczęściej wykorzystuje się formę ewidencji KPiR, co ma związek z olbrzymią liczbą firm – głównie małych i średnich – które są uprawnione do wybory właśnie tego sposobu księgowania danych. Bardzo często wykorzystują one dzisiaj metody, doświadczenie i kompetencje biur rachunkowych, które znacznie sprawniej dokonują tejże ewidencji, niż znacznie słabiej przygotowani pracownicy firmowych działów księgowych. Jeśli chodzi o samo prowadzenie KPiR przez najlepsze biura rachunkowe – jednym z nich jest łódzka firma Compo System Sp. z o.o. – warto wiedzieć, że uwzględnia ono między innymi prowadzanie ewidencji VAT, ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych, sporządzanie zeznań rocznych oraz deklaracji podatkowych. Najlepsze biura są również w stanie przygotowywać sprawozdania do urzędu statystycznego, a nawet dla Narodowego Banku Polskiego (mogą to wykonywać tylko uprawnieni doradcy podatkowi).

Zalety prowadzania KPiR przez biuro rachunkowe

Zalet kooperacji z biurem rachunkowym jest wiele, a zależą one od zakresu współpracy. Najlepiej bowiem korzystać zarówno z obsługi kadrowo-płacowej, księgowo-rachunkowej, jak i z doradztwa podatkowego oraz nadzoru finansowego. Pozwoli to na podstawie ksiąg przychodów i rozchodów przygotowywać strategie korzystania z różnych ulg podatkowych, a także uszczelniać obrót gospodarczy firmy. Warto wiedzieć, że outsourcing procesów rachunkowych jest dzisiaj niesamowicie opłacalny czasowo, finansowo oraz technologicznie. Pierwsze dwa wymienione czynniki wiążą się z brakiem konieczności zakładania własnych działów księgowych, co generuje oszczędności w związku z wynajmem biura, zakupem sprzętów i oprogramowania, a także eliminuje koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

Technologiczne zalety prowadzanie KPiR przez biuro rachunkowe związane są z szybkością sporządzania danych elementów księgi, bezpiecznym sposobem archiwizacji, a także z możliwością opracowywania raportów na podstawie cyfrowych danych. Warto jednak wiedzieć, że przepisy prawne jasno określają zasady prowadzenia tego typu ewidencji podatkowej za pośrednictwem programów komputerowych. Mówią one o: konieczności posiadania instrukcji oprogramowania; takim sporządzaniu danych, aby ich wgląd był czytelny i chronologiczny, a także łatwy w przetworzeniu na postać papierową; oraz o konieczności zabezpieczania danych cyfrowych.

Opracowanie:

Compo System

Łódź , Franciszkańska 131 B

Podziel się