Materiał Partnera Znaczenie badań termowizyjnych we współczesnym budownictwie

Znaczenie badań termowizyjnych we współczesnym budownictwie

Właścicielom domów sen spędza z powiek zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych użytkowanych pomieszczeń. Duże pole do popisu w tej kwestii ma regulacja wydatków związana z ogrzewaniem sezonowym budynku. Na poprawę termiki budynku i tym samym zmniejszenie kosztów ogrzewania, ma wpływ jego izolacja. Aby sprawdzić ewentualne miejsca straty ciepła dobrze jest skorzystać z badania termowizyjnego budynku. Na czym ono polega?

Badanie termowizyjne budynków, pomieszczeń użyteczności publicznej ma na celu ocenę izolacyjności cieplnej budynku przy użyciu kamery termowizyjnej (termogramu). Dzięki zaawansowanej technologii termogram ukazuje wszelkie braki w izolacji budynku, stolarce okiennej i drzwiowej.

Jakie niedociągnięcia sprawdzimy przy pomocy kamery termowizyjnej?

Korzystając z firm specjalizujących się w odczytach pomiarów termowizyjnych takich jak, chociażby firma Dombudex Elektryka Hydraulika Remonty, możemy sprawdzić szczelność budynku począwszy od rzetelności wykonanej izolacji po zbadanie źródeł przecieków instalacji wodnej. Są to zatem badania mające na celu ocenę:

W obszarze izolacji:

 • izolacyjności termicznej fundamentów domu,
 • poprawności wykonania izolacji poddasza,
 • ciągłość i izolacyjności termicznej wieńców,
 • poprawności montażu oraz izolacyjności termicznej okien, drzwi, bram garażowych, itp.,
 • grubości ocieplenia oraz różnic w powyższym zakresie w poszczególnych jego miejscach,
 • szczelności, ciągłości i poprawności zastosowania materiału izolacyjnego,
 • sprawdzić szczelność stolarki okiennej i drzwiowej
 • znaleźć przyczyny usterki występujące w ogrzewaniu podłogowym

w obszarze szczelności m.in. instalacji wodnej, grzewczej itp.:

 • weryfikację instalacji centralnego ogrzewania pod kątem ewentualnych nieszczelności i wycieków,
 • ocenę instalacji wodnej i wodno-kanalizacyjnej pod kątem nieszczelności i wycieków.
 • Badanie przebiegu rur instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • Ocenę poprawności prac usunięcia grzybów i pleśni ze ścian
 • Wykryć zatory w grzejnikach.

Na czym polega badanie termowizyjne budynku?

Zlecenie badania termogramem można przeprowadzić na każdym etapie użytkowania budynku użytkowego bądź domu, również przed oddaniem ich do użytkowania czy też planowanymi remontem termoizolacji. Dzięki nim możliwe jest dopasowanie stricte zakresu prac do wymagań pomieszczeń. Obecnie wykonuje się badania na podstawie obowiązującej normy PN-EN 13187. Może być ono wykonane jedną z dwóch metod:

 • Metodą badania termowizyjnego uproszczoną – obejmującego wyłącznie oględziny, dokonywane przy użyciu kamery termowizyjnej jedynie wybranych fragmentów ścian. Bada się również wilgotność powietrza oraz rozkład temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku,
 • Metodą badania termowizyjnego pełną – gdzie badany jest cały budynek, ściany szczytowe i osłonowe łącznie z szczegółową diagnostyką dalszą miejsc znacznie odbiegających od odczytów średnich. Dodatkowo ocenie podlega wilgotność powietrza, rozkład temperatur i elementy ogrzewania centralnego.

Opracowanie:

Dombudex Elektryka Hydraulika Remonty

Częstochowa , Stroma 9 lok. 3

Podziel się