Materiał Partnera Zastosowanie zapraw torkretowych

Zastosowanie zapraw torkretowych

Torkretowanie definiowane jest jako technika dynamicznego nakładania zapraw lub betonu. Zaprawy torkretowe to takie, które nadają się do tejże właśnie aplikacji. Mogą być stosowane na przykład do odbudowy otuliny prętów zbrojeniowych, a także napraw żelbetowych i betonowych konstrukcji i elementów niekonstrukcyjnych. Co warto wiedzieć o zaprawach torkretowych i co więcej można powiedzieć o ich zastosowaniu?

Materiał do naprawy betonu

Materiały do naprawy betonu, w tym zaprawy torkretowe, to grupa produktów, które są przeznaczone do wypełniania ubytków w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych elementach z betonu, żelbetu, czy nawet betonu sprężonego. Mają dobrą przyczepność i są trwałe. Zaprawy torkretowe mają dużą wytrzymałość na ściskanie. Obszar zastosowania określa producent danego materiału do naprawy betonu. Jak mówi nam przedstawiciel firmy Immerbau z Poznania, dobrej jakości torkretowe zaprawy natryskowe mogą być wykorzystywane przy naprawach infrastruktury komunikacyjnej, w budownictwie kubaturowym i przemysłowym, a także w budownictwie hydrotechnicznym, w tym morskim. Możemy więc naprawiać nimi na przykład mosty, tunele, wiadukty, słupy, belki, kominy itd., a nie tylko budynki. Suchą mieszankę wsypuje się do kosza zasypowego torkretnicy, a następnie nanosi się na dany element metodą natryskową, okrężnymi ruchami, by wyeliminować powstawanie tzw. gniazd żwirowych za siatką zbrojeniową. Dysza urządzenia – jak na przykład Wrener Mader WM 14 FU, Aliva – powinna być skierowana pod kątem prostym do podłoża. Odległość dyszy od podłoża powinna wynosić od 1,0 do 1,5 m zależnie od ciśnienia strumienia.

Charakterystyka zapraw torkretowych

Omawiając charakterystykę materiałów naprawczych do betonu, warto podkreślić, że produkty z tej samej kategorii mogą się od siebie różnić. Należy więc skoncentrować się na konkretnym rozwiązaniu. Przyjrzyjmy się zatem zaprawie natryskowej Immercret ZT 45/2. To zaprawa do napraw konstrukcyjnych klasy R4, a więc zgodnie z normą EN 12190 jej wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach nie może być mniejsza niż 45 MPa. Mrozoodporność omawianej zaprawy to F200, gdzie 200 oznacza liczbę przewidywanych lat użytkowania konstrukcji. Wodoszczelność zaprawy to W12 – jest to więc zaprawa wodoszczelna. W zaprawie na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych mamy dodatek włókien sztucznych, cyrkonowych, mikrokrzemionki. Zaprawa jest odporna na ścieranie i karbonatyzację. Na koniec warto też wspomnieć o uziarnieniu: uziarnienie omawianej zaprawy torkretowej to 0,06-2,0 mm.

Podziel się