Materiał Partnera Zastosowanie mieszanek żwirowych

Zastosowanie mieszanek żwirowych

Żwir zaliczany jest do kruszyw budowlanych z kategorii kruszyw mineralnych. Są to kamienie zwykłe, naturalne i specjalnie rozdrobnione. Zalicza się do nich również otoczaki, pospółkę oraz piasek, a wszelakie produkty łączące ze sobą te produkty zwie się mieszankami żwirowymi. To one są dzisiaj wykorzystywane zarówno w budownictwie, jak i ogrodnictwie. Szczególnym ich zastosowaniem jest zaś drogownictwo, a także przemysł prefabrykacyjny.

Czym są mieszanki żwirowe?

Mieszkanki żwirowe to kruszywa o uziarnieniu naturalnym (około 0/8 mm) lub też ciągłym (0/16; 0/31,5 mm itd.), które tworzy się przede wszystkim z połączenia wysokiego gatunkowo żwiru oraz piasku płukanego. Skład granulometryczny tychże mieszanek waha się w zależności od producentów – niekiedy większy udział w składzie mają żwiry, a niekiedy piaski. Istotne jest zatem zwracanie uwagi na parametry techniczne danych materiałów oraz wyniki testów, które prowadzą kopalnie i firmy przetwórcze kruszyw budowlanych.

W Polsce największe zapotrzebowanie jest na mieszanki żwirowo-piaskowo 0-16 mm, a także 0,4-32 mm, które muszą spełniać restrykcyjne i zharmonizowane z prawem europejskim normy krajowe:

 • PN–EN 12620: Kruszywa do betonu;
 • PN–EN 13242: Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
 • PN–EN 13043: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

To właśnie one w dużej mierze wskazują jakie zastosowanie mogą mieć wysokiej klasy mieszanki żwirowe.

Mieszanki żwirowe dla przemysłu prefabrykacyjnego

Żwir, a także mieszanki żwirowo-piaskowe wykorzystywane są między innymi w przemyśle prefabrykacyjnym oraz w przemyśle chemii budowlanej. Są to zatem ważne produkty do tworzenia różnego rodzaju mieszanek betonowych, zapraw, a nawet klejów. Prócz tego mieszanki żwirowe stosuje się przy produkcji prefabrykatów betonowych czy też żelbetonowych, od ścian nośnych począwszy, na ławach fundamentowych kończąc. Bez takich mieszanek nie można również przygotować wysokiej klasy betonowych zbiorników kanalizacyjnych, grobowców czy też konstrukcji dróg – płyt drogowych i płyt JOMB.

Warto podkreślić jednak, że mieszanki żwirowe i sam żwir dla branż przemysłowych, muszą być przygotowane w najwyższej jakości. Ważne jest też ich badanie laboratoryjne. O to dba firma BRZEZINKI I – kopalnia i dystrybutor kruszyw, który zaopatruje w kruszywa m.in. wytwórnie kostki betonowej, betoniarnie, otaczarnie oraz wytwórnie elementów betonowych.

Żwiry w budownictwie, ogrodnictwie i drogownictwie

Najlepsze kopalnie i dystrybutorzy żwiru oraz innych kruszyw zaopatrują w swoje produkty również inwestorów budowlanych. Mieszanki żwirowo-piaskowe niebywale potrzebne są bowiem przy małych i dużych inwestycjach budownictwa mieszkaniowego, publicznego i komercyjnego, a także istotne są dla ogrodnictwa oraz drogownictwa. Kruszywa te wykorzystywane są m.in. jako materiał:

 • do wykonywania nasypów kolejowych oraz drogowych,
 • do zasypywania wykopów,
 • do wymiany podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane,
 • tworzący podbudowę pod fundamenty;
 • do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych,
 • tworzący warstwy odsączające nasypów drogowych oraz warstw filtracyjnych przy budowie autostrad i oczyszczalni ścieków,
 • na podbudowę pod kostkę betonową i granitową, a także małą architekturę ogrodową,
 • zagęszczający przy budowie i remoncie dróg polnych, leśnych i gruntowych. 

Opracowanie:

Brzezinki I Jan Piórko

Sątok 45 , Bierutów

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas