Materiał Partnera Zastosowanie ekranów akustycznych

Zastosowanie ekranów akustycznych

Ekrany akustyczne są spotykane w każdym mieście i poza nim. Ich podstawową funkcją jest ograniczenie hałasu pochodzącego z ruchu drogowego i zapewnienie mieszkańcom ciszy i spokoju nawet na osiedlach położonych w bliskim sąsiedztwie dróg. Oprócz tego ekrany akustyczne są także stosowane w zakładach produkcyjnych, w celu zapewnienia pracownikom większego komfortu pracy.

Zastosowanie ekranów akustycznych w ruchu drogowym

Podstawową funkcją, jaką pełnią ekrany akustyczne, jest stanowienie bariery zabezpieczającej przed hałasem. W tym celu najczęściej umieszcza się je przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, po to, aby hałas generowany przez poruszające się po nich samochody nie był uciążliwy dla osób mieszkających w pobliżu dróg. Ekrany akustyczne bardzo często potkać można także w miastach. Umieszcza się je przy drogach położonych w sąsiedztwie parków i terenów zielonych, gdzie mieszkańcy miast udają się na wypoczynek i spacery. Ekrany akustyczne chronią więc osoby przebywające w okolicy ulic przed wzmożonym natężeniem hałasu generowanym przez samochody i pozwalają na wypoczynek. Ich dystrybucją zajmują się firmy wyspecjalizowane w tworzywach sztucznych, takie jak na przykład łódzki Akces.

Ekrany akustyczne bardzo często można spotkać także w pobliżu ulic miejskich o szczególnie dużym natężeniu ruchu samochodowego, które zlokalizowane są w pobliżu osiedli mieszkalnych. W tej sytuacji ekrany akustyczne przyczyniają się do ograniczenia hałasu na osiedlu oraz pozwalają na zagospodarowanie terenów położonych w bliskim sąsiedztwie połączeń drogowych.

Zastosowanie ekranów akustycznych w przemyśle

Nieco mniej znanym, ale nie mniej praktycznym zastosowaniem ekranów akustycznych, jest ich wykorzystanie w przemyśle. Ekrany akustyczne chronić mogą bowiem nie tylko przed hałasem generowanym przez poruszające się po drogach samochody, ale także przed dźwiękami generowanymi przez maszyny i urządzenia przemysłowe.

Dzięki ekranom akustycznym możliwe jest więc oddzielenie miejsca pracy ludzi od miejsc przeznaczonych dla maszyn. Ekrany akustyczne zmniejszają hałas i zapewniają ludziom bardziej komfortowe warunki pracy. Zapobiegają także wydobywaniu się hałasu poza budynek, co pozytywnie wpływa na jakość życia ludzi, którzy mieszkają w bliskim sąsiedztwie. Pozytywnie wpływają także na efektywność pracy pracowników oraz na ich samopoczucie i zdrowie. W przemyśle najczęściej stosowane są panele dźwiękochłonne, które mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Podziel się