Artykuł sponsorowany Zasady bezpieczeństwa w pracach elektrycznych

Zasady bezpieczeństwa w pracach elektrycznych

Zdecydowana większość wypadków przy pracach związanych z serwisowaniem sieci elektrycznej jest skutkiem zaniedbań i nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Elektryk powinien wykonywać swoje zadanie z poszanowaniem obowiązujących procedur i przepisów BHP – w przeciwnym wypadku naraża na zagrożenie nie tylko siebie, ale i swoje najbliższe otoczenie oraz użytkowników sieci.

O jakich zasadach bezpieczeństwa powinien pamiętać elektryk?

Podstawową kwestią przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac elektrycznych jest odcięcie dopływu prądu – w przeciwnym wypadku istnieje ogromne ryzyko porażenia prądem, co niesie zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także może zakończyć się śmiercią. Należy się także upewnić, że nikt niepowołany nie włączy prądu w trakcie wykonywanych prac przy sieci elektrycznej. Elektryk z uprawnieniami ma obowiązek oznaczyć miejsce włączenia i zastawać zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem napięcia. Należy także uziemić urządzenia elektryczne. Warto także sprawdzić, czy na odłączonych sprzętach nie występuje napięcie. Kolejna kwestia to odpowiedni ubiór – elektryk powinien mieć obuwie elektrostatyczne i rękawice oraz kask.

Nie bez znaczenia pozostają także specjalistyczne narzędzia z odpowiednimi atestami i certyfikatami, które potwierdzają bezpieczeństwo ich stosowania w pracach elektrycznych. Przed rozpoczęciem pracy elektryk powinien sprawdzić występowanie ewentualnych uszkodzeń w postaci pęknięć warstw izolacji czy też przebić części metalowych. Ponadto miejsce wykonywania prac elektrycznych powinno być odpowiednio oznakowane, tak aby zapobiec niepowołanemu dostępowi osób trzecich.

Uprawnienia SEP

Prace elektryczne można powierzyć wyłącznie osobom z odpowiednimi uprawnieniami SEP. Profesjonalne usługi elektryczne oferuje Wierzba – elektryk Gdańsk. Firma zatrudnia wyłącznie elektryków z wymaganymi na danym stanowisku kwalifikacjami i uprawnieniami, a powierzone zlecenia wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Elektrycy powinni mieć uprawnienia grupy G1, które można zdobyć na kursach zawodowych i po pozytywnym wyniku egzaminu. Uprawnienia SEP można podzielić ze względu na stanowisko – wyróżniamy certyfikaty D dozór i E eksploatacja.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas