Materiał Partnera Zasada uzyskiwania uprawnień zawodowych dla elektryków

Zasada uzyskiwania uprawnień zawodowych dla elektryków

Elektryk nie jest łatwym zawodem. Raz zdobyta wiedza nie wystarczy. Kształcić się należy na bieżąco, ponieważ energetyka – bardzo ważna, strategiczna branża – rozwija się z roku na rok, a od elektryka wymaga się znajomości coraz to nowych urządzeń oraz przepisów, które dotyczą ich bezpiecznego użytkowania. Przedstawiciele tego zawodu mogą ubiegać się o uzyskanie kilku uprawnień zawodowych. Jakie są zasady ich uzyskiwania?

Najpopularniejsze rodzaje uprawnień

Osoby, które chcą wykonywać zawód elektryka, mogą ubiegać się o stosunkowo dużą ilość uprawnień. Większość z nich została wprowadzona z mocy obowiązujących Ustaw, w drodze wprowadzenia odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Najpopularniejsze z nich to:

  • Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
  • Uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia w zakresie eksploatacji

Aby zapewnić odpowiednią jakość usług, elektryk pracujący przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych powinien posiadać gruntowną wiedzę techniczną i niezbędne doświadczenie. Dokumenty, które potwierdzają posiadanie odpowiednich kwalifikacji, noszą nazwę świadectw kwalifikacyjnych. Należy wspomnieć, że inne wymagania dotyczą osób, które pracują na stanowiskach pracy dotyczących eksploatacji, a inne dla wykonujących prace związane z dozorem. Z tego względu przepisy nie uwzględniają wydawania świadectw łącznych – zarówno na stanowisko eksploatacji, jak i dozoru. Sprawdzenie kwalifikacji dokonują komisje kwalifikacyjne na podstawie organizowanego przez nie egzaminu.

Uprawnienia budowlane

Osoby posiadające uprawnienia budowlane mogą pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Nadawać je może na zasadach wyłączności Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), a warunkiem ich uzyskania jest odpowiednie wykształcenie techniczne oraz posiadanie praktyki zawodowej, która dostosowana jest do rodzaju i stopnia skomplikowania działalności. Odbywa się ona po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni pod kierownictwem osoby, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności. Ponadto powinna ona być członkiem samorządu zawodowego.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne PIIB, w których należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień budowlanych. Postępowanie składa się z dwóch etapów – wspomnianego już wykształcenia i praktyki zawodowej oraz egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania technicznej wiedzy – wyjaśnia właściciel Ośrodka Kształcenia Zawodowego Kursal.  

 

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas