Materiał Partnera Wykopy pod instalacje – swojski obrazek

Wykopy pod instalacje – swojski obrazek

Trudno czasami swobodnie poruszać się po chodnikach, jeśli akurat ciągną światłowody a totalne rozkopy to widok dla szczęściarzy, którym budują kanalizację. Mimo, że czekamy na te udogodnienia, to jakoś budzą niezrozumiałe niezadowolenie, robotnicy pod domem. Może dlatego, że zamiast poprowadzić raz, spore kanały na wszystkie media, dłubią za każdym razem od nowa. Świeżo położone chodniki już nie będą równe a na asfalcie pojawią się łaty. Tak, lubimy pomarudzić.

Roboty ziemne

Roboty ziemne to wydobywanie gruntu naturalnego, czyli ziemi, jego usuwanie z pola budowy, a także przemieszczanie lub odpowiednie kształtowanie. Oczywiście wszystko musi być zgodne z wymaganiami i przepisami danego projektu.

Technologia robót ziemnych wykonywanych sposobem zmechanizowanym zależy od rodzaju budowli, ich wielkości, warunków lokalnych i czasu wykonania. Rozróżnia się grupy robót ziemnych, odmienne pod względem technologicznym, tj.:

 • roboty ziemne podstawowe,
 • wykończeniowe,
 • przygotowawcze,
 • porządkowe.

Roboty ziemne obejmują wszelkie działania i prace, które w efekcie mają doprowadzić do możliwości posadowienia budynku na danym podłożu.

Wykopy fundamentowe

Najpopularniejszą czynnością jest wykonanie wykopów pod fundamenty. W zakres prac zalicza się także wyrównywanie terenu przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu, jak na przykład koparki czy spycharki.

Co zrobić, jeśli okaże się, że pod wierzchnią warstwą gruntu zalega warstwa torfu albo luźnego gruntu nasypowego? Na takim podłożu nie wolno postawić domu. W zależności od miąższości warstwy, czyli tego, jak głęboko sięga w dół, można pomyśleć o wymianie gruntu albo o posadowieniu pośrednim.

Wymiana gruntu jest opłacalna tylko wtedy, jeśli torf lub usypisko stanowi nieduże przewarstwienie, sięga nie głębiej niż 2 m w głąb, a pod nim znajduje się nośne podłoże.

Dlatego najpopularniejszym i najprostszym rozwiązaniem jest przeprojektowanie sposobu posadowienia na fundamenty pośrednie - pale albo studnie.

Zanim rozpocznie się prace ziemne, trzeba dokładnie wytyczyć obrys budynku, tak aby jego usytuowanie na posesji zgadzało się z projektem. Wyznacza się więc zewnętrzne krawędzie lub osie ścian. Wzdłuż nich będą później robione wykopy. Wytyczenie domu przeprowadza geodeta po dokonaniu odpowiednich pomiarów. Kończy się ono wpisem do dziennika budowy.

Maszyny do usług

Usługi koparką:

 • prace ziemne,
 • wyburzenia i rozbiórki,
 • wykopy,
 • niwelacje i zagęszczenie terenów.

Usługi koparko-ładowarką

 • niwelacje terenu, zagęszczenie terenu,
 • wykopy ciężkim sprzętem,
 • wykopy pod dom, studnie, fundamenty szamba,
 • przenoszenie mas ziemnych oraz materiałów sypkich.

Podziel się