Materiał Partnera Wykopy pod fundament – jakie cechy określają to działanie?

Wykopy pod fundament – jakie cechy określają to działanie?

Utworzenie nowego budynku nie może obejść się bez właściwie wykopanych fundamentów. Stanowią one pewnego rodzaju podstawę wykonanego obiektu, która ma bezpośredni kontakt z gruntem. Jego zadaniem jest przejęcie całego ciężaru betonowej konstrukcji oraz wszystkich odczuwanych oddziaływań. Oczywiście i ten rodzaj pracy budowlanej wymaga odpowiedniego przygotowania terenu, czyli jego zbadaniu.

 Fundament – co to jest?

Tę specyficzną część budynku można podzielić na kilka rodzajów. Dlatego w tym przypadku można wyróżnić fundamenty bezpośrednie oraz pośrednie. Pierwszy wariant odpowiada elementom odbierającym obciążenie obiektu, które przekazywane jest nośnej warstwie gruntu. Należy wiedzieć, że właśnie ta część ziemi zlokalizowana jest zaraz pod całą budowlą. Z kolei fundamenty pośrednie opisywane są jako komponenty potrzebujące dodatkowych elementów do przekazywania obciążeń głęboko do ziemi. Do elementów konstrukcyjnych wprowadzanych bezpośrednio do gruntu należą pale, studnie czy ściany szczelinowe. Należy wiedzieć, że fundamenty tego rodzaju określane są jako ławy, stopy czy po prostu płyty betonowe lub żelbetowe. Każda część nowo powstałego obiektu wymaga stworzenia odpowiedniej podstawy, a wszystko to zależy od całokształtu budynku i jego okolicy.

Wykopywanie fundamentów – jak się to robi?

Najważniejszym krokiem przeprowadzanym w celu wybudowania fundamentów jest usunięcie humusu. Czyli wierzchniej, pierwszej warstwy ziemi. Wykopy powinny być przeprowadzone tak głęboko, jak wymaga od tego dany budynek. Oznacza to, że czasami będzie on sięgał dolnej strony tworzonych ław. Natomiast innym razem, ich górnej części. Zwykle profesjonaliści uważają, że pierwszy wariant jest znacznie większy niż drugi. Z kolei szerokość wykopu w każdym przypadku musi być zdecydowanie większa niż przyszłe fundamenty. Ma to duże znaczenie w trakcie montowania niezbędnego deskowania, które pozwala stworzyć daną konstrukcję. Jednak coraz częściej spotykane są obiekty tworzone na fundamentach, z wykopem bez deskowania. Jest ono połączone z wyglądem budynku, którego poszczególne elementy nie są rozróżniane na ławy i ściany. Doskonałymi fachowcami w zakresie tego typu prac, są pracownicy firmy Surd-Pas Multiserwis z Wierzbinka. Swoją ofertę związaną wykopywaniem fundamentów mają skierowaną dla klientów indywidualnych, jak i dla rozmaitych przedsiębiorstw.

Wykopywanie fundamentów – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Prace związane z budową podstawy budynku muszą mieć swoje odwzorowanie na papierze. Oznacza to, że aby przeprowadzić ten rodzaj robót, potrzebny jest ich projekt. Oczywiście powinien być on wykonany przez specjalistów. Dzięki utworzonym założeniom robotnicy są w stanie stworzyć wykop o odpowiedniej szerokości i głębokości. Należy wiedzieć, że rodzaj tworzonego dołu a tym samym fundamentu zależy od całego budynku oraz właściwości danego gruntu. Dlatego na samym początku projektant określa jaki rodzaj ziemi występuje na danej działce, jaki jest jego poziom przemarzania oraz jaka głębokość będzie odpowiednia dla danego obiektu. Wszystkie te czynniki wraz z dużą wiedzą ekipy budowlanej odgrywają ogromną i bardzo znaczącą rolę w tworzeniu wykopów wraz z fundamentami.

Opracowanie:

Surd Pas Dariusz Surdyk

Wierzbinek 105

Podziel się