Materiał Partnera
Wyburzenie budynku – jak to załatwić? Poradnik

Wyburzenie budynku – jak to załatwić? Poradnik

Stary, nieużywany budynek na naszej działce to spory kłopot – po pierwsze, nie mamy z niego żadnego pożytku, a tracimy cenną przestrzeń. Po drugie, za takie nieużytki często musimy płacić całkiem wysokie podatki. Sposobem na pozbycie się problemu jest wyburzenie. Jednak jeśli się na nie zdecydujemy, musimy dopilnować, żeby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Jakie formalności powinniśmy spełnić? Wyjaśniamy to w poniższym tekście.

Wielkość ma znaczenie!

O tym, jakie formalności związane z rozbiórką budynku muszą być dopełnione, często decyduje jego wielkość i usytuowanie. Niektórzy ignorują przepisy i działają bez żadnych zgód na wyburzenie – nie jest to jednak dobra droga, bo może się dla nas skończyć wysoką grzywną. Wyburzenie budynku bez zezwolenia jest możliwe tylko w kilku przypadkach. Do rozbiórki może dojść wtedy, kiedy dotyczy ona budynków, których wybudowanie nie wymaga pozwolenia na budowę. Warunkiem jest także to, żeby budynki, które chcemy wyburzyć, nie były zabytkami. To może być na przykład niewielka wiata, budynek gospodarczy czy altana.

Wymagane zezwolenie

Wymiary i położenie budynku mają także wpływ na to, dokąd powinniśmy się zgłaszać w sprawie pozwolenia na rozbiórkę. Jeśli budynek, który chcemy wyburzyć ma mniej niż 8 m wysokości i stoi przynajmniej 4 m od granicy naszej działki, jego wyburzenie po prostu zgłaszamy w starostwie powiatowym – oczywiście zasada ta nie dotyczy zabytków. Jeśli nie otrzymamy decyzji o sprzeciwie, to po 30 dniach od dostarczenia zgłoszenia możemy rozpocząć rozbiórkę. Zajmie się nią dla nas na przykład firma Mega-Pol ZHU. Warto też wiedzieć, że takie zgłoszenie jest ważne przez dwa lata. Po jego otrzymaniu starosta może nas obciążyć obowiązkiem uzyskania zgody na rozbiórkę budynku, jeśli może ona źle wpłynąć na warunki sanitarne lub stan środowiska, albo wtedy, kiedy rozbiórka wymaga spełnienia pewnych warunków.

Jak rozebrać zabytek?

W przypadku zabytków otrzymanie zgody na rozbiórkę może być znacznie trudniejsze. Na początek potrzebna będzie nam decyzja generalnego konserwatora zabytków o skreśleniu naszego budynku z ogólnego rejestru. Do skreślenia może jednak dojść wyłącznie wtedy, kiedy obiekt jest bardzo zniszczony i niezdatny do remontu. Kiedy uda nam się uzyskać pozytywną decyzję od konserwatora, możemy wystąpić o decyzję starosty o pozwolenie na rozbiórkę. Jeśli zabytek nie jest wpisany do rejestru, ale widnieje w gminnej ewidencji zabytków – bo tak również się zdarza – to do obowiązków starosty należy dokonanie uzgodnień w tej sprawie z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Opracowanie:

Mega-Pol ZUH. Daniel Podsiedlik

Turów , Długa 27

Podziel się