Materiał Partnera Wybór geodety oczywisty tylko dla znawców z branży.

Wybór geodety oczywisty tylko dla znawców z branży.

Wszelkie prace budowlane, czy też prace w terenie, wymagają ścisłej współpracy z geodetą. Bez wykonanej przez niego mapy z naniesionym projektem na grunt, nie otrzymamy pozwolenia na budowę. Jego obecność jest konieczna do naniesienia granic działki, to on wyznacza tzw. poziom zerowy, czyli poziom posadowienia budynku Po zakończeniu budowy, weryfikuje stan faktyczny i wprowadza go do oficjalnych map ewidencyjnych. Zobaczmy czym kierować się przy wyborze geodety?

Dobry geodeta to dokładny geodeta

Podstawowym kryterium powodzenia pomiarów geodezyjnych jest dokładność przeprowadzonych prac. To od nich zależeć będzie efekt inwestycji. Jeżeli zostanie popełniony błąd w tyczeniu budynku, zarówno w odniesieniu do położenia na działce, jak i głębokości jego posadowienia, przeprowadzone prace budowlane będą z góry skazane na niepowodzenie. Często błąd geodety ma nieodwracalne skutki, które mogą, w najgorszym przypadku, doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej. Ogromny koszt rozbiórki i ponownej budowy wiąże się dla inwestorów ze stratą finansową, a czasem utratą wizerunku.Tyczenie granic powierz osobom z doświadczeniem

Ważną kategorią prac, która wymaga wnikliwej pracy geodety, jak podkreśla właściciel firmy Geotlas Usługi geodezyjne i kartograficzne - mgr inż. Marcin Kulas, jest tyczenie granic. Rozgraniczanie działek różnych właścicieli musi być przeprowadzone dokładnie, zgodne z mapami geodezyjnymi Starostwa Powiatowego, gdyż najmniejszy błąd w tym przypadku może skończyć się w sądzie. Dlatego doświadczenie i precyzja wykonawcy prac, ma tu kluczowe znaczenie. Nie ma tutaj miejsca na pomyłkę w kierunku żadnej ze stron.

Inwentaryzacja powykonawcza – konieczna zegarmistrzowska dokładność

Pomiary inwentaryzacyjne (powykonawcze) także muszą być przeprowadzone dokładnie ze stanem faktycznym zakończonej budowy, czy innego zlecenia. To od ich dokładności zależeć będzie zgodność obowiązującej dokumentacji geodezyjnej przechowywanej w Starostwie Powiatowym. Inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędna dla uzyskania zgody na użytkowanie obiektu. Wszelkie odchyłki w razie późniejszego wykrycia niezgodności mogą się zakończyć posądzeniem o samowolę budowlaną. Niedokładność spisu powykonawczego może w przyszłości przysporzyć nam samoistnych problemów w przypadku chęci ewentualnego rozszerzenia inwestycji – przy rozbudowie, czy dobudowie budynku obok.

Szukaj wykonawcę prac z nowoczesnym sprzętem geodezyjnym

Dzisiejsza technika jest mocno po stronie wykonawców prac geodezyjnych. Wymaga ona, co prawda, sporych nakładów inwestycyjnych, ale później mocno wspomaga prace w terenie. Warto zwrócić uwagę na zasobność firmy geodezyjnej w profesjonalny sprzęt dobrej marki, gdyż zastosowane w nich układy optyczne i solidna geometria pozwolą na uzyskanie możliwie najdokładniejszych pomiarów. Stosowanie przez geodetów wysokiej jakości sprzętów, ma dla nas - zlecających usługę pomiaru, horrendalne znaczenie. Wysoko dokładne sprzężenie z satelitarnym systemem pozycjonowania GPS – stosowane w przyrządach geodezyjnych nowej generacji -pozwala na bezbłędną weryfikację rzeczywistego położenia w terenie. Używanie elektronicznych niwelatorów z kolei, znacznie przyspiesza prace wyznaczania poziomów, minimalizując również ryzyko późniejszych korekt.

Oprogramowanie geodezyjne to nie sprawa drugorzędna

Ważnym elementem efektów pracy geodety jest na koniec umiejętność wykonania poprawnej pod względem merytorycznym i formalnym dokumentacji technicznej. Dziś przyjmuje ona formę elektroniczną i jest używana nie tylko do aktualizacji oficjalnych map, ale również przez inwestora - do odczytu postępu prac. Dobrze zatem, aby stosowany przez firmę program miał możliwość dowolnego drukowania, czy nanoszenia własnych dodatkowych informacji również dla ekipy wykonawczej. Przykładem takiego rozwiązania, jest możliwość zastosowania w danym programie bazowym, nakładki tematycznej MK 2013, dzięki której można generować mapy wektorowe np. w formacie plików DWG AutoCAD (mapa w wersji wektorowej da się łatwo skalować praktycznie bez ograniczeń, dając możliwość wydruku dowolnego fragmentu dokumentu w wybranej przez siebie wielkości).

Jak zatem podejść do wyboru obsługi geodezyjnej inwestycji? Warto poszukać geodety wykonującego swój zawód z pasją i pełnym zaangażowaniem. Takiego, który ma spore doświadczenie zawodowe w różnego rodzaju inwestycjach i zleceniach, które może potwierdzić rekomendacjami, czy numerem telefonu do firm, które skorzystały z jego usług. Oczywiście musi posiadać niezbędne, aktualne uprawnienia do prowadzenia prac geodezyjnych i koniecznie powinien być wyposażony w nowoczesny sprzęt branżowy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas