Materiał Partnera Woda z własnego ujęcia – zalety rozwiązania

Woda z własnego ujęcia – zalety rozwiązania

Doprowadzenie wody do budynku mieszkalnego lub użytkowego to warunek jego komfortowej eksploatacji, zarówno jeżeli chodzi o cele spożywcze, jak i sanitarno-gospodarcze oraz użytkowe, w tym np. podlewanie ogródka. Na terenach, gdzie nie istnieje odpowiednia infrastruktura, jedyną alternatywą jest budowa ujęcia o dopasowanej do potrzeb wydajności i jakości wody. Ta opcja może się jednak okazać korzystna nawet tam, gdzie wybudowano wodociąg.

Co daje korzystanie z własnej studni?

Woda przeznaczona do wykorzystania jako pitna musi spełniać wysokie standardy, jeżeli chodzi o czystość. W grę wchodzi tu odpowiednia zawartość minerałów i brak pierwiastków szkodliwych, takich jak choćby metale ciężkie. Szczególne znacznie ma optymalny poziom sodu, potasu i magnezu, a także niezbyt duża ilość manganu oraz żelaza, jak również miękkość uzależniona od zawartości węglanu wapnia. Niezbędny jest brak zanieczyszczeń organicznych – nieprzekraczanie dopuszczalnego stężenia bakterii oraz obecności innych mikroorganizmów. Choć woda „wodociągowa” musi być badana, a jej jakość jest monitorowana, to w praktyce sieć bywa nieszczelna i niekiedy dochodzi do skażeń. Problemem są też zawodne procedury, które sprawiają, że do kranów czasami trafia woda o innych właściwościach niż deklarowane. Niedogodnością związaną z korzystaniem z wodociągu są też okresowe wyłączenia oraz awarie wynikające z nieodpowiedniego prowadzenia robót ziemnych i uszkadzania infrastruktury. Nie można też zapominać o tym, że woda kupowana od zewnętrznego dostawcy jest stosunkowo droga – pobierane opłaty muszą sfinansować funkcjonowanie rozbudowanego systemu, a dla wielu samorządów stają się sposobem na uzyskiwanie dodatkowych przychodów. Opcją, która zapewnia czystą i zdrową wodę na własne potrzeby, jest budowa studni głębinowej. Oznacza ona nie tylko gwarancję jakości, ponieważ woda jest czerpana z położonych na dużej głębokości warstw wodonośnych, ale w ogólnym rozrachunku znacznie niższe wydatki.

Jak zbudować własną studnię?

Budowa studni głębinowej jest stosunkowo prosta, niezbyt droga i krótkotrwała. Przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem odwiertu najlepiej zlecić firmie mającej duże doświadczenie w tego rodzaju zadaniach np. Aqua-Ziem. Dysponując dobrym rozpoznaniem geologicznym terenu, jest ona w stanie bezbłędnie określić poziom dostępności wody, zgromadzić potrzebną dokumentację, w tym pozwolenie wodno-prawne oraz zorganizować i przeprowadzić konieczne roboty aż po montaż pompy i podłączenie instalacji do budynku.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas