Artykuł sponsorowany Wentylacja przemysłowa a przepisy BHP

Wentylacja przemysłowa a przepisy BHP

Wentylacja przemysłowa umożliwia zachowanie odpowiednich warunków na terenie obiektów przemysłowych. Powinna być dostosowana do indywidualnych wymagań i specyfiki zakładu pracy. Jej projekt musi uwzględniać zasady funkcjonowania danego przedsiębiorstwa, jednocześnie opierając się na obowiązujących przepisach BHP. W jaki sposób wentylacja przemysłowa realizuje założenia zawarte w regulacjach prawnych?

Wentylacja w miejscu pracy

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP określa, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w zakładzie pracy. Podczas projektowania systemu wentylacji należy wziąć pod uwagę kwestie takie jak prawidłowy bilans cieplny, wilgotność oraz zawartość zanieczyszczeń stałych lub gazowych.

W pomieszczeniach pracy, w których wykorzystuje się substancje zagrażające zdrowiu pracowników, takie jak:

  • farby,

  • oleje,

  • kleje,

  • środki ochrony roślin,

jest konieczne zapewnienie wymiany powietrza na takim poziomie, aby zawartość substancji szkodliwych nie przekraczała dopuszczalnych stężeń. Ważne również, aby instalacje wentylacji mechanicznej ogólnej i wyciągów miejscowych w miejscach, gdzie używa się obrabiarek, zostały wykonane z materiałów niegromadzących ładunków elektrycznych.

Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego serwisowania całej instalacji wentylacyjnej. Takie usługi oferuje np. firma Frawent. Jednocześnie instalacja w zakładzie pracy nie może ona powodować nadmiernego hałasu ani drgań.

Wentylacja przemysłowa

Wentylacja przemysłowa ma na celu zagwarantowanie odpowiednich warunków osobom znajdującym się na terenie zakładu. W jej skład wchodzą różnego rodzaju urządzenia i maszyny, których wspólne działanie umożliwia utrzymanie dobrej jakości powietrza. Zastosowanie specjalistycznych systemów wentylacji przemysłowej sprawdza się zwłaszcza w warunkach:

  • wysokiej temperatury,

  • powstawania trujących opadów, opiłków bądź trocin,

  • unoszenia się niebezpiecznych pyłów.

Z racji tego, że podczas różnych procesów technologicznych w zakładach przemysłowych powstają liczne substancje szkodliwe dla zdrowia i życia, konieczne jest stworzenie efektywnego systemu wentylacji. Dobry system powinien zapewniać odpowiedni rozkład temperatury, właściwą prędkość i czystość powietrza oraz niski poziom hałasu.

Wiele przedsiębiorstw zajmuje się kompleksowym przygotowaniem systemów wentylacji przemysłowej. Ważne, aby takie działania obejmowały zarówno opracowanie projektu, jak i dowóz poszczególnych elementów, a następnie ich profesjonalny montaż.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas