Materiał Partnera W jakim zakresie wykorzystuje się badania podbudów?

W jakim zakresie wykorzystuje się badania podbudów?

Porządnie wykonane drogi są podstawą bezpieczeństwa i komfortu podczas jazdy samochodem, jak również większymi pojazdami. Aby wszystkie prace przebiegały zgodnie z procedurami, należy przeprowadzić kontrolę wykonanych robót drogowych wymagającą dokonania kilku istotnych badań. Wśród nich znajduje się badanie poszczególnych warstw podbudowy. Sprawdź, na czym ono polega i kto może je wykonać.

Badanie za pomocą płyty statycznej VSS

Moduł odkształcenia podbudowy można sprawdzić wykorzystując badania płytą statyczną VSS lub płytą dynamiczną. Metoda VSS polega na dokonaniu pomiaru odkształceń pionowych danej warstwy pod wpływem nacisku statycznego, który wywiera się za pomocą okrągłej płyty ze stali. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego pojazdu, jakim jest dźwig hydrauliczny z dołączonym manometrem. Wyróżniamy dwa moduły odkształcenia – pierwotny, oznaczony w pierwszym obciążeniu, oraz wtórny – oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy. Mając obydwa wyniki można określić wskaźnik odkształcenia noszący również nazwę wskaźnika zagęszczenia.

Badanie dynamiczne

Badanie lekką płytą dynamiczną polega na obciążaniu podbudowy okrągłym ciężarkiem płyty stalowej o średnicy 30 cm, który opuszczany jest z zadanej wysokości. Nasada takiej płyty połączona jest z elektronicznym rejestratorem wyników za pomocą kabla. Po trzech próbach dokonuje się trzech właściwych pomiarów, z których wyliczany jest końcowy pomiar dynamicznego modułu odkształcenia.

Gdzie można wykonać badania podbudów?

Oprócz wyżej wymienionych czynności w ramach badań podbudów wykonuje się również m.in. analizę sitową i areometryczną, badania gruntu, badania maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej metodą Proctora, badania wskaźnika zagęszczenia za pomocą cylinderków wciskanych lub objętościomierza piaskowego bądź wodnego oraz badania stopnia zagęszczenia gruntu sondą DPL. Badania pozwalają określić przydatność gruntu do robót ziemnych, a także oznaczyć wytrzymałość na ściskanie mieszanek związanych spoiwem zgodnie z normą oraz określić wskaźnik ich mrozoodporności.

Kompleksowym badaniem podbudów zajmuje się Grupa BARG – ogólnopolska sieć laboratoriów badawczych, która oferuje skuteczną kontrolę jakości materiałów budowlanych. Wszelkie usługi wykorzystywane są przy budowie obiektów drogowych czy kubaturowych i korzystają z nich zarówno firmy wykonawcze, jak i produkcyjne.

Dzięki specjalistycznej wiedzy oraz niezbędnemu sprzętowi pomiarowemu pracownicy potrafią w pełni rozpoznać stan, w jakim znajduje się konstrukcja budowlana. Badania diagnostyczne pozwalają na przedstawienie szczegółowych opinii i ekspertyz. W skład czynności przeprowadzanych w Grupie BERG znajdują się:

  • Badania betonu, kruszyw i cementu
  • Badania geologiczne i geotechniczne
  • Badania typu produktów
  • Badania mieszanek MMA
  • Kontrola produkcji
  • Diagnostyka budowli
  • Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych

Podziel się