Materiał Partnera W jaki sposób przeprowadza się hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji?

W jaki sposób przeprowadza się hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji?

Czyszczenie hydrodynamiczne znajduje użytek w oczyszczaniu systemów kanalizacji. Wykorzystuje się je między innymi przy konserwacji profesjonalnych sieci sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych oraz przemysłowych. Jak dokładnie przebiega proces hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacyjnego? Czemu zawdzięcza ono swoją wyjątkową popularność? Zapraszamy do lektury.

Zasady czyszczenia hydrodynamicznego

Metoda czyszczenia hydrodynamicznego bazuje na wodzie (jako naturalnym środku czyszczącym) oraz obsługującym ją oprzyrządowaniu technicznym. W trakcie prac wykorzystuje się pojazdy typu WUKO lub KOMBI, zaopatrzone w wąż z głowicą roboczą. Wąż ten jest wprowadzany do wnętrza czyszczonego obiektu. Tam dochodzi do natrysku regulowanej ciśnieniowo wody. Właściwy dobór ciśnienia (o wartości ok. 200 bar) i głowicy umożliwia usunięcie zanieczyszczeń z rurociągu, włącznie z korzeniami przerastającymi kanał. W czasie wycofywania węża, woda pod ciśnieniem powoduje ruch zanieczyszczeń w stronę studni rewizyjnej, skąd są one zasysane do zbiornika pojazdu czyszczącego.

Zalety metody ciśnieniowej

Wykorzystywanie metody czyszczenia hydrodynamicznego niesie ze sobą szereg zalet. Przede wszystkim zapewnia sporą elastyczność przy pracy na głębokościach. Urządzenia przeznaczone do czyszczenia ciśnieniowego udrażniają kanały położone wiele metrów w głąb, w tym rury o średnicy od 100 do nawet 2000 mm. Głowice ciśnieniowe – dzięki odpowiednio dobranym końcówkom roboczym – gwarantują wysoką skuteczność usuwania drobnych zanieczyszczeń, osadów w rodzaju piachu, korków ze szmat czy korzeni. Niebagatelne znaczenie ma też wdrożony, innowacyjny system odzysku (recyklingu) wody, wykluczający konieczność zjeżdżania z miejsca pracy w celu uzupełniania wody.

Technologia przyszłości

Ciśnieniową metodę czyszczenia kanalizacji wykorzystuje coraz więcej firm instalacyjnych i hydraulicznych – na przykład polskie, renomowane przedsiębiorstwo TECH-KAN. Można się spodziewać, że ten trend będzie narastał. Nie ulega wątpliwości, że czyszczenie hydrodynamiczne jest najskuteczniejszym sposobem udrażniania rur kanalizacyjnych. Wdraża się je w wielu krajach na świecie, aby szybko i sprawnie eliminować miejscowe zatory oraz zapchania rur. Co więcej, metoda może być wykorzystywana w czasie tak zwanego czyszczenia eksploatacyjnego. Dzięki temu, instalacja ulega nie tylko udrożnieniu, ale też usprawnia funkcjonowanie całego systemu ściekowo-kanalizacyjnego.

Podziel się