Materiał Partnera Usługi geologiczno-górnicze

Usługi geologiczno-górnicze

Zakres działalności firm usługowych z zakresu geologii i górnictwa jest bardzo szeroki. Zajmują się oni takimi dziedzinami jak choćby geologia inżynierska, geotechnika, czy geologia złożowa. Działania takich firm są niezbędne w przypadku otwierania lub zamykania zakładów górniczych. Ponadto możemy uzyskać pomoc w prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji w zakresie geologii.

Jakie prace wykonują firmy geologiczno-inżynierskie?

Prace związane z branżą geologiczną są bardzo zróżnicowane. Firmy oferujące usługi geologiczne i górnicze posiadają szeroki zakres wykonywanych prac. Obszarem ich pracy jest między innymi geologia złożowa. W jej ramach wykonują takie zadania jak np.:

  • projektowanie wierceń poszukiwawczych,
  • obsługa geologiczna zakładów górniczych,
  • obsługa hydrologiczna zakładów górniczych.

Skorzystać z pomocy takiej firmy możemy także przy uruchamianiu zakładów górniczych. W takich zleceniach firmy geologiczno-górnicze bardzo często doradzają w wyborze odpowiednich metod eksploatacji. Ponadto, dzięki wykwalifikowanym pracownikom możliwa jest także pomoc takiego przedsiębiorstwa w trakcie zamykania zakładu górniczego. Wówczas ich zadaniem jest nadzór nad przeprowadzanymi pracami zamykającymi zakład.

Jedną z działalności firm świadczących usługi geologiczno-górnicze jest wykonywanie zleceń z zakresu geologii inżynierskiej. Geologia inżynierska zajmuje się przede wszystkim badaniem środowiska geologicznego oraz jego zmianami i ewolucją. Do głównych prac w tej dziedzinie należy określanie warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich podłoża budowlanego. Poza tym prace w tym zakresie polegają również na ocenie badanego terenu pod kątem jego przydatności do realizacji przedsięwzięć. Roboty wykonywane w ramach tej dziedziny wymagają opracowywania odpowiednich dokumentów, do których zaliczają się:

  • projekty robót geologicznych,
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla obiektów liniowych i kubaturowych,
  • dokumentacje hydrogeologiczne.

Pozostałe usługi w zakresie geologii

Działalność firm usługowych z zakresu geologii i górnictwa jest szersza i obejmuje również takie dziedziny jak geotechnika i ochrona środowiska. Poza tym posiadając odpowiedni sprzęt, wykonują badania laboratoryjne gruntu. Jak tłumaczy specjalista z firmy Skena Usługi geologiczno-górnicze Barbara Pawlusek, celem badań laboratoryjnych jest określenie przydatności gruntów i kruszyw dla budownictwa i drogownictwa.

Zakres prac firmy geologicznej w zakresie ochrony środowiska w głównej mierze polega na koordynowaniu działań, których celem jest uzyskanie decyzji środowiskowej na przeprowadzenie projektów, polegających na wydobywaniu kopalin. W tym celu tworzone są raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wnioski do urzędów  wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia. Natomiast w zakresie geotechniki przeprowadzane są prace badające nośność i zagęszczenie gruntu, a także ocena warunków gruntowo-wodnych w podłożu terenów przeznaczonych pod budowę.

Opracowanie:

Podziel się