Materiał Partnera Uprawnienia i obowiązki geodety

Uprawnienia i obowiązki geodety

Geodeta to bardzo prestiżowy zawód. Jednak by go wykonywać, trzeba pokonać długą drogę kształcenia się i zdobywania doświadczenia. Trzeba też mieć pewne predyspozycje osobiste - nie jest to praca dla każdego. Jak zostać geodetą? Jakie obowiązki są wykonywane przez przedstawicieli tego zawodu? Jakie są formy jego działalności?

Długa droga do uprawnień

Aby zostać geodetą, trzeba spełnić szereg warunków, które zdefiniowane są prawem. Pierwszym z nich jest zdobycie wykształcenia: wyższego, średniego lub średniego technicznego związanego z geodezją. Im niższe wykształcenie, tym dłuższa praktyka zawodowa jest potrzebna. I tak w przypadku ukończenia szkoły średniej lub technikum jest to 6 lat, po studiach inżynierskich 2 lata, a po studiach jednolitych i magisterskich rok. Odbywać się musi pod kierownictwem osoby, która posiada uprawnienia geodezyjne. Prowadzi się podczas niej dzienniczek praktyk. Jeśli w czasie odbywania praktyk pojawią się przerwy, nie mogą być dłuższe, niż łącznie 5 lat.

Następnym krokiem jest złożenie wniosku do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii o chęci kandydowania na jedną ze specjalności w dziedzinie geodezji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przyszły geodeta podchodzi do egzaminu zawodowego. Składa się on z części pisemnej i ustnej. Są to pytania z wiedzy teoretycznej, przepisów prawa, norm itp. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, geodeta zostaje wpisany do specjalnego rejestru.

Obowiązki geodety

Obowiązki należące do geodety można streścić w jednym zdaniu: jest to dokładny pomiar terenu, a także przetworzenie zdobytych informacji wynikających z pomiaru. W praktyce jest to wiele różnych zadań, które potrzebne są zarówno przy budowie domu jednorodzinnego, galerii sklepów, bloków czy wielkopowierzchniowych hali.

Do obowiązków geodety należą: tyczenie budynku, podział działki czy wznowienie znaków granicznych. Tworzy on mapy do celów projektowych, wskazuje granice działki, na której ma się odbyć budowa, a także wykonuje kontrolę powykonawczą, zwaną inwentaryzacją geodezyjną. Całe ich spektrum ma w swoim portfolio specjalista w swojej dziedzinie: Geopomiar Usługi Geodezyjne Inż. Michał Gappa.

Gdzie pracują geodeci?

Geodeta może pracować w urzędzie. Często zatrudniani są w urzędach miast i gmin, gdzie sporządzają mapki lokalizacji. Z nich z kolei czerpiemy wiedzę o planach zagospodarowania przestrzennego i możliwości zabudowy terenu.

Najlepiej zarabiający geodeci prowadzą własną działalność gospodarczą. Szczególnie w mniejszych miejscowościach rzadko mają konkurencję i są wręcz rozchwytywani - zarówno przez firmy budowlane, jak i prywatne osoby budujące dom. Dobry geodeta, a więc taki, który nie popełni błędów w tyczeniu i rysowaniu projektów, a także w przygotowywaniu dokumentacji, często ma zapełniony kalendarz na wiele tygodni do przodu. Jeśli więc chcemy skorzystać z jego usług, np.: wytyczania terenu pod fundamenty, zarezerwujmy termin już w momencie składania wniosków o pozwolenie na budowę!

Podziel się