Materiał Partnera Układanie nawierzchni brukowej – o czym pamiętać?

Układanie nawierzchni brukowej – o czym pamiętać?

Układanie kostki brukowej to czynność składająca się z kilku etapów prac. Samo układanie kostek to jedna z końcowych prac, która poprzedzona jest odpowiednim wytyczeniem oraz przygotowaniem podłoża. Zatem o czym powinniśmy pamiętać w trakcie realizowania prac brukarskich i w jaki sposób układa się nawierzchnie z kostki brukowej?

Wytycznie nawierzchni pod kostkę i wykonanie podbudowy

Pierwszym etapem prac brukarskich jest wytyczenie obszaru, na którym materiały będą układane. Najczęściej w tym celu posługujemy się projektem i na jego podstawie wyznaczamy miejsce, w którym znajdzie się nawierzchnia brukowa. Poszczególne punkty warto zaznaczyć na działce z wykorzystaniem palików, a następnie łączy się je sznurkiem, dzięki czemu uzyskamy poziom bruku. Wytyczony w ten sposób teren można korytować i profilować. Te prace przygotowawcze umożliwią stworzenie później warstwy podbudowy. Teren musi być pogłębiony na grubość około 25 – 50 cm.

Kolejnym etapem prac jest wykonanie podbudowy, czyli warstwy, której po ułożeniu kostki nie widać. Mimo tego stanowi ona najważniejszy etap prac brukarskich. Podbudowa złożona jest z kilku warstw materiałów dających łączną grubość około 15 – 40 cm. Jak informuje specjalista od prac brukarskich z firmy budowlanej Javer z Rucewka w województwie kujawsko-pomorskim, w przypadku nawierzchni, po których będą poruszali się tylko piesi, wystarczy 20 cm podbudowy, natomiast gdy będą się po niej poruszały samochody, podbudowa musi mieć mniej więcej 25 – 40 cm.

Jak już zostało wspomniane, podbudowa składa się z kilku warstw, gdzie każda z nich ma 10 – 15 cm grubości. Podbudowę wykonuje się z kruszyw naturalnych, m.in. tłucznia czy mieszanki żwirowo-piaskowej. Należy pamiętać, aby każda warstwa była dokładnie ubita i zagęszczona. Jednym z końcowych etapów tej części prac brukarskich jest wykonanie podsypki z piasku, grysu lub wysiewek kamiennych. Dopiero potem możliwe jest układanie kostki brukowej.

Najważniejsze zasady dotyczące układania kostki brukowej

Pierwszą bardzo ważną zasadą, o której musimy pamiętać jest to, by kostki brukowe nie były układane na styk. Bruk musi być układny z uwzględnieniem szczelin między poszczególnymi kostkami. Gdyby kostki były ze sobą ściśnięte, wówczas dochodziłoby do uszkodzenia ich krawędzi. W trakcie tworzenia brukowych nawierzchni warto sięgać po kostki z różnych palet, ponieważ mogą się one nieco od siebie różnić pod względem kolorystycznym. W ten sposób unikniemy niesymetrycznego ułożenia kostki w różnych barwach.

Po ułożeniu wszystkich kostek brukowych ogromne znaczenie ma dokładne wypełnienie szczelin piaskiem. W tym celu zazwyczaj wykorzystuje się suchy piasek płukany lub drobny gres, czyli materiały służące do spoinowania. Zastosowanie kruszyw zapobiega przemieszczaniu się pojedynczych kostek, dzięki czemu cała nawierzchnia jest trwała i stabilna. Spoinowanie należy wykonać dwukrotnie, zaraz po ułożeniu kostek oraz po zagęszczeniu nawierzchni. Trzymając się tych zasad, możemy być pewni, że bruk będzie służył przez wiele lat.

Opracowanie:

Javer Wesołowski Jacek

Rucewko 51a

Podziel się