Materiał Partnera Rusztowania - poznaj obowiązujące wymogi

Rusztowania - poznaj obowiązujące wymogi

W firmach budowlanych często wykorzystuje się rusztowania. W końcu są one niezbędne, aby wykonać niektóre prace na wysokościach. Poruszanie się po rusztowaniu nie jest zbyt bezpieczne, jeśli nie są zachowane odpowiednie środki ostrożności i bezpieczeństwa. Z tego artykułu dowiesz się, jakie wymogi muszą zostać spełnione, aby użytkowanie rusztowania było bezpieczne.

Certyfikowane rusztowania

Wiele osób błędnie myśli, że do użytku dopuszczone są tylko rusztowania oznaczone specjalnym certyfikatem bezpieczeństwa. Jednak w naszym kraju, oznaczenie to nie jest wymagane. Mimo, to zdecydowana większość sprzedawców, czy też firm świadczących wynajem rusztowań decyduje się na uzyskanie tego certyfikatu. Potencjalni klienci na pewno zwracają na nie uwagę, a w przypadku jego braku mogę zrezygnować z zakupu, bądź wynajmu. Jeżeli rusztowanie nie posiada certyfikatu bezpieczeństwa, nie oznacza to, że jest niebezpieczne. W końcu, po zakończeniu procesu produkcji, jest sprawdzane przez odpowiednie organy, zanim trafi do sprzedaży!

Jak uzyskać certyfikat na rusztowanie?

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie zajmuje się wydawaniem tego rodzaju certyfikatów. W zależności od rodzaju rusztowania oraz od spełnionych warunków, dokument jest wydawany na 3 do 5 lat. Zanim jednak zostanie on uzyskany przez sprzedawcę, IMBiGS musi sprawdzić poszczególne kryteria:

  • odpowiednie oznakowanie
  • wytrzymałość rusztowania
  • zastosowany materiał
  • wykonanie konstrukcji
  • zgodność urządzenia z posiadaną przez właściciela dokumentacją
  • obecność urządzeń piorunochronnych
  • obecność urządzeń ostrzegawczych
  • stabilność

Proces produkcji rusztowań jest ściśle określony przez Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 28.03.1972 roku, które dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. W ustawie tej zawarte są określone parametry, które musi spełnić rusztowanie, aby mogło zostać oddane do sprzedaży, czy też użytku na potrzeby firm budowlanych. Dotyczą one, między innymi wytrzymałości, konstrukcji, stabilności. Jeżeli rusztowanie spełni wszystkie normy, które zawarte są w ustawie, może zostać dopuszczone do użytku.

Pracownicy, którzy poruszają się po rusztowaniach, również muszą przejść odpowiednie szkolenie BHP, a także muszą zostać wyposażeni w odpowiedni sprzęt. Zapewnienie odpowiedniego obuwia, odzieży, kasku oraz rękawic budowlanych pozwoli na bezpieczną pracę na wysokościach, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa!

Opracowanie:

Podziel się