Materiał Partnera Rury wentylacyjne. Jakie standardy muszą spełniać? 

Rury wentylacyjne. Jakie standardy muszą spełniać? 

Wentylacja jest stałym elementem architektonicznym każdego budynku. Obowiązek jej wykonania wynika z prawa budowlanego, a jednocześnie jest koniecznością. Zadaniem tej instalacji jest zapewnienie użytkownikom pomieszczeń optymalnych warunków poprzez wymianę powietrza. Skuteczność wentylacji zależy od zachowania standardów jej poszczególnych elementów. Jednym z nich są rury wentylacyjne.

Budowa i rodzaje wentylacji 

Wentylacja jest stosunkowo prostym systemem kanałów zakończonych specjalnymi elementami wylotowymi. Ich zadaniem jest usuwanie z wnętrza budynku powietrza, które zawiera duże ilości dwutlenku węgla. Gaz ten jest naturalnym produktem oddychania. Usuwanie go oraz wymiana atmosfery na lepiej natlenioną sprawiają, że poprawia się samopoczucie mieszkańców czy innych użytkowników budynku. Systemy wentylacyjne różnią się budową i efektywnością. Do najprostszych zalicza się tym grawitacyjny, którego działanie opiera się na naturalnych zjawiskach fizycznych. Ruch powietrza jest konsekwencją różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem domu a jego zewnętrznym otoczeniem. Taka wentylacja jest zbudowana głównie z kanałów wypełnionych rurami oraz nawiewników i wywiewników. 

Inne typy instalacji, w których budowie specjalizuje się firma Centrowent to wentylacja:

 • mechaniczna,
 • mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacją),
 • mieszająca,
 • wyporowa,
 • hybrydowa.

Bez względu na różnice w budowie i działaniu poszczególnych systemów każdy z nich jest zbudowany z rur, które powinny spełniać określone standardy. 

Charakterystyka rur wentylacyjnych

Rury wentylacyjne są niezbędnym elementem wentylacji umożliwiającym przepływ powietrza i jego wymianę pomiędzy wnętrzem domu a otoczeniem. Sposób budowania i dobór parametrów instalacji wyznaczają określone normy oraz przepisy prawa budowlanego. Zgodnie z ich założeniem, aby system był skuteczny, należy precyzyjnie obliczyć zapotrzebowanie wnętrza domu na wymianę powietrza. Zbyt wąskie kanały nie będą go wymieniać wystarczająco szybko i w efekcie powietrze nie będzie odpowiednio oczyszczone. Z kolej rury wentylacyjne o zbyt dużej średnicy oznaczają wysokie koszty zakupu, większe problemy z montażem oraz niewykorzystanie ich potencjału. Standardy instalacyjne rur w wentylacji wyznaczają normy, wśród których najważniejsza jest PN-83/B-03430 (ze zmianą Az-3 wprowadzoną dnia 8 lutego 2000 r.). Zgodnie z jej zapisem rury wentylacyjne powinny być tak dobrane, aby umożliwiały wymianę powietrza na określonym poziomie – zależnie od typu i wielkości pomieszczenia.

Zalecane standardy dla budynków mieszkalnych (wg normy PN-83/B-03430)

„1.Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej:

 • w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową - 70 m3/h,
 • w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną:
 1. a) w mieszkaniu do 3 osób - 30 m3/h,
 2. b) w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób - 50 m3/h,
 • w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną - 50 m3/h,
 • w łazience (z WC lub bez) - 50 m3/h,
 • w wydzielonym WC - 30 m3/h,
 • w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym - 15 m3/h,
 • w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną - 70 m3/h,
 • dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego- 30 m3/h.” 

Inne normy, które określają standardy instalacji wentylacyjnej, to między innymi:

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.

Podziel się