Materiał Partnera Rozbiórka budynku krok po kroku

Rozbiórka budynku krok po kroku

Czasami zdarza się, że remont budynku przewyższa koszty zburzenia i wybudowania go od podstaw. Wtedy warto zastanowić się nad tym czy nie lepiej jest zrównać budynek z ziemią i postawić nowy, który będzie spełniać nasze oczekiwania. Przed podjęciem ostatecznej decyzji zaleca się poznać zakres prac wyburzeniowych lub remontowych oraz ich koszt. To na pewno pomoże podjąć ostateczną decyzję.

Prawo budowlane a rozbiórka budynku

Rozbiórka budynku podlega przepisom ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku. Dokument ten określa jakie formalności należy dopełnić przez rozpoczęciem prac rozbiórkowych. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ rodzaj rozbiórki może mieć przełożenie na koszty prac, a brak zgłoszenia rozbiórki budynku do odpowiednich służb może skutkować nałożeniem kary finansowej na inwestora.

Zgodnie z obecnymi przepisami bez zezwolenia można wykonać prace rozbiórkowe budynków, które nie wymagały pozwolenia na budowę. Dotyczy to obiektów, które znajdują się 1 metrów od granicy, a ich wysokość to nie więcej niż 8 metrów. W przypadku budynków powyżej 8 metrów niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. Wymaga to wypełnienia kilku wniosków w Starostwie Powiatowym oraz zatrudnienia kierownika rozbiórki. Obecnie usługi świadczy wiele profesjonalnych firm, które sprawnie wykonają prace rozbiórkowe i dodatkowo świadczą usługę wywozu gruz z posesji. Po uzyskaniu wszystkich zgód formalnych ekipa wyburzeniowa może rozpocząć prace rozbiórkowe, które w zależności od zakresu prac i rodzaju budynku mogą trwać tydzień do kilku miesięcy.


Jakie są koszty rozbiórki budynku?

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych czy wyburzeniowych należy oszacować rozmiar budynku oraz koszty z tym związane. Firmy rozbiórkowe posługują się w wycenie metrem sześciennym kubatury obiektu. Na tej podstawie można określić orientacyjną cenę rozbiórki budynku:

  • Budynek z drewna, cegły lub kamienia – koszty wahają się w zależności od regionu kraju od 20 do 35 zł/m3k.
  • Budynek z betonu – koszty wahają się w zależności od regionu kraju od 45 do 85zł/m3k.
  • Budynek z metalu – koszty wahają się w zależności od regionu kraju pomiędzy 60, a 85 zł/m3k. Podane koszty mogą ulec zmniejszeniu, jeśli inwestorowi uda się sprzedać metal z rozbiórki w punkcie odbioru metalu. Jest to na pewno korzystniejsze niż oddanie pozostałości na wysypisko śmieci.
  • Budynek z żelbetonu – koszty wahają się w zależności od regionu kraju od 80 do 140 zł za każdy m3k.

Podziel się