Materiał Partnera Rola i zadania generalnego wykonawcy na placu budowy

Rola i zadania generalnego wykonawcy na placu budowy

Proces budowy przebiega wieloetapowo. W przypadku skomplikowanych projektów poszczególni podwykonawcy zobowiązani są do wykonania tylko określonego zakresu prac. Aby realizacja przebiegła pomyślnie konieczne jest kompleksowe podejście. W tym miejscu pojawia się ważna rola generalnego wykonawcy, który na placu budowy ma za zadanie zrealizowane inwestycji od momentu rozpoczęcia prac, aż po wykończenie.

Każdy obiekt budowlany to niemała inwestycja, której realizacja musi być kompleksowo przeprowadzona od A do Z. Nie ma tu miejsca na pomyłki, związane nie tylko z dodatkowymi kosztami finansowymi, ale również bezpieczeństwem użytkowania. Z tego względu coraz więcej inwestorów, nie tylko firm deweloperskich, ale również osób prywatnych, decyduje się na współpracę z generalnym wykonawcą. Zatrudnienie wykonawcy ma szczególne znaczenie dla inwestora – dzięki temu może zlecić wykonanie wszelkich prac od początku do końca jednemu podmiotowi.

Kim jest generalny wykonawca? Zadania generalnego wykonawcy

Generalnym wykonawcą zostaje zazwyczaj przedsiębiorstwo, które na zlecenie inwestora przejmuje wykonanie niezbędnych prac inwestycyjnych. Obejmują one szeroki zakres – od przygotowania miejsca na budowę, przez nadzór nad pracami, organizację materiałów, podwykonawców oraz sprzętu, aż po wykończenie. Na podstawie podpisanej umowy generalny wykonawca zobowiązuje się do płynnego i terminowego wykonania prac budowlanych. Zazwyczaj do zadań należy załatwienie formalności niezbędnych do rozpoczęcia budowy, sporządzenie kosztorysu, listy niezbędnych materiałów oraz ich zakup, wypożyczenie maszyn budowlanych, zlecenie prac podwykonawcom, zabezpieczenie terenu budowy, a także zdanie obiektu inwestorowi. Dodatkowo generalny wykonawca może również przeszkolić administratora budynku z zakresu zastosowanych systemów i urządzeń.

Upraszczając: generalny wykonawca jest osobą odpowiedzialną za wykonanie wszystkich robót budowlanych, które zostaną mu zlecone. Trudno dokładnie opisać zakres jego obowiązków, ponieważ jest to zależne od indywidualnych zapisów w umowie. Jedno jest pewne: musi wywiązać się z powierzonych mu obowiązków, ponieważ spoczywa na nim pełna odpowiedzialność za kompleksowe przeprowadzenie prac budowlanych.

Istotna rola generalnego wykonawcy na placu budowy

Współpraca z generalnym wykonawcą ma wiele zalet. Przede wszystkim, zwłaszcza w przypadku realizacji skomplikowanych budowli inwestor może mieć pewność, że wszystkie prace zostaną wykonane prawidłowo – wyjaśnia specjalista z Przedsiębiorstwa Budowlano-Produkcyjnego ŁęgprzemWsparcie przy realizacji nowatorskich rozwiązań to najważniejsza rola generalnego wykonawstwa. Jednocześnie koordynacja robót i odpowiedzialność za ich wykonanie spoczywa na jednym podmiocie. Tym samym generalny inwestor odpowiedzialny jest także za bezpieczeństwo, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek usterek daje gwarancję na ich szybkie i bezpieczne usunięcie. Duże doświadczenie oraz możliwości kredytowe generalnego wykonawcy dają pewność płynnego wykonywania prac i ukończenia realizacji w terminie, z zachowaniem płynności finansowej przy prowadzeniu budowy. Kadra techniczna zatrudniona na umowę o pracę oraz posiadany sprzęt budowlany to dodatkowe atuty, które umożliwiają wykonanie prac zgodnie z harmonogramem, bez zbędnych i kosztownych przestojów – dodaje.

Zatrudnienie generalnego wykonawcy wiąże się ze znaczną oszczędnością czasu oraz możliwością zlecenia większej części prac budowlanych zewnętrznemu podmiotowi, posiadającemu większe doświadczenie z zakresu budowy.

Wybór generalnego wykonawcy robót. Na co zwrócić uwagę?

Ponieważ generalny wykonawca spełnia ważną rolę na placu budowy, a zakres jego zadań obejmuje wiele różnych etapów prac, wybór odpowiedniej firmy pełniącej tę funkcję jest niezwykle istotny. Szukając generalnego wykonawcy warto zwrócić uwagę na doświadczenie oraz wiedzę danej firmy, a także referencje i przykładowe realizacje. Najlepiej, jeśli firma zatrudnia wykwalifikowanych pracowników oraz posiada własny sprzęt budowlany – to zdecydowanie przyspieszy realizację. Konieczna jest również znajomość prawa budowlanego, dzięki czemu odbiór obiektu będzie jedynie formalnością. Dzięki temu inwestor będzie miał pewność, że wszystkie poszczególne etapy prac przebiegną bez zakłóceń, a jedynym jego obowiązkiem będzie odbiór gotowego budynku oraz zapłata za powierzone zadania.

Podziel się