Materiał Partnera Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to system, który ma za zadanie neutralizować ścieki wytwarzane w gospodarstwie domowym. Oczyszczanie odbywa się w tym przypadku etapami, wymaga instalacji pewnych układów. Mają one umożliwić właściwy przebieg neutralizacji odpadów. Zależnie od zastosowanego sposobu unieszkodliwiania ścieków można wyróżnić różne rodzaje oczyszczalni. Dowiedz się, jakie.

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

Oczyszczalnia drenażowa cechuje się prostą konstrukcją i małą awaryjnością. Jest tania w eksploatacji, jej montaż również nie generuje znacznych kosztów. Ważną jej zaletą jest prostota obsługi. Może być instalowana w przepuszczalnym gruncie, w którym konieczne jest położenie rur drenarskich. Muszą one być zamontowane na głębokości wynoszącej co najmniej 1,5 m powyżej zwierciadła wód gruntowych. W warstwie gruntu muszą występować i rozwijać się mikroorganizmy, które przyczynią się do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

Zastanawiając się nad tym typem przydomowej oczyszczalni ścieków, należy uwzględnić około 15 m rury. Wielkość pola filtracyjnego musi być dobrana proporcjonalne do liczby użytkowników. Warto pamiętać, że to, czy można zastosować ten rodzaj oczyszczalni, zależy m.in. od warunków terenowych. Nie wolno w jej pobliżu sadzić roślin z dużym systemem korzeniowym. Po obszarze, na którym się znajduje nie można jeździć samochodem. Na mniejszych obszarach, na których nie ma możliwości wyznaczenia odpowiedniego pola filtracyjnego, można zamontować tunel drenujący lub pakiety filtrujące, które są układane szeregowo.

Oczyszczalnie biologiczne i roślinne

Spośród przydomowych oczyszczalni ścieków można wybrać również modele z osadem czynnym lub ze złożem biologicznym. Jak wskazują specjaliści Zakładu Przetwórstwa Tworzyw, można je montować w każdym rodzaju gruntu, bez względu na poziom wód gruntowych. Nie wymagają wiele miejsca, są zatem dobrym pomysłem na małych posesjach. Ich koszt jest jednak wyższy niż oczyszczalni drenażowych. Oczyszczalnia z osadem czynnym cechuje się wysoką skutecznością redukowania zanieczyszczeń. Równomierne i stabilnie oczyszcza ścieki, które można następnie gospodarczo wykorzystać.

Z kolei oczyszczalnie roślinne funkcjonują w oparciu o złoża glebowo-korzeniowe i bakterie, które żyją w korzeniach roślin. Złoże oddzielane jest od macierzystego gruntu folią. Obejmuje ono warstwy piasku, żwiru oraz urodzajnego gruntu, w którym sadzi się np. trzcinę lub wierzbę. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do stawu, rowu melioracyjnego bądź studni chłonnej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas