Materiał Partnera Rodzaje dostępnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Rodzaje dostępnych przydomowych oczyszczalni ścieków

Decydując się na zagospodarowanie ścieków bytowych, poprzez zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, dostajemy w zamian ekologiczne rozwiązanie, niskie koszty eksploatacji oraz niezależność od sprawności sieciowej kanalizacji. Możemy również łatwiej zdecydować o inwestycji w nieruchomość w dowolnym miejscu, bez konieczności obecności podstawowych mediów bytowych. Jakie wybrać rozwiązanie oczyszczania ścieków?

Na rynku znajdziemy wiele rozwiązań technicznych oraz wielkościowych instalacji. Oferują oni nie tylko same urządzenia, ale również ich dobór, montaż w terenie oraz uruchomienie. Możemy liczyć także na ich serwis czy naprawy. Tak rozbudowana oferta daje gwarancję dogłębnej znajomości tematu. Warto przed wyborem właściwego systemu przydomowych oczyszczalni zasięgnąć porady wykwalifikowanych pracowników takich firm jak FUH Arek. Arkadiusz Pytel.

Ze względu na zasadę działania możemy wyróżnić dwa podstawowe systemy oczyszczalni przydomowych:

  • Oczyszczalnia drenażowa,
  • Oczyszczalnia biologiczna.

Oczyszczalnia drenażowa prosta w działaniu i atrakcyjna cenowo

Oczyszczalnia drenażowa jest popularna ze względu na rozsądne koszty inwestycji oraz prostotę działania. Jej główne elementy to zbiornik osadczy i przewody drenażowe. Zbiornik osadzony jest w ziemi na całą jego wysokość. Dostające się do niego ścieki ulegają procesowi odstania i część stała, nierozpuszczalna osadza się w nim w formie osadu stałego. Część płynna po oddzieleniu najcięższych frakcji przedostaje się do systemu drenującego. System ten rozsącza wodę do gruntu, a tam ulega ona naturalnej biodegradacji.

Swego rodzaju problemem jest konieczność pamiętania o okresowym opróżnianiu zanieczyszczeń przez cysternę asenizacyjną. Proces ten odbywa się jednak wielokrotnie rzadziej niż w przypadku szamba, a ilość zanieczyszczeń jest mała. Do wad systemu należy zaliczyć również wymóg sporej powierzchni terenu do rozsączania wody, brak możliwości jej wykorzystania do podlewania, trudności w działaniu w porze mokrej czy na terenach podmokłych.

Oczyszczalnia biologiczna najskuteczniejsza i najtańsza w eksploatacji

Lepszym rozwiązaniem może okazać się zatem oczyszczalnia biologiczna. Ma ona bardziej skomplikowaną budowę, a sama inwestycja jest droższa, ale korzyści wynikające z wygody jej eksploatacji warte są większych nakładów finansowych na uruchomienie jej.

Bio oczyszczalnie składają się z układu kilku wzajemnie od siebie zależnych zbiorników (przynajmniej trzech). Z wody oddzielany jest osad, a oczyszczanie odbywa się stopniowo w procesach tlenowych i beztlenowych. Do swojego działania potrzebuje prostego sterowania elektrycznego i dodatków biologicznych. Jest jednak w eksploatacji najskuteczniejsza i najtańsza – a ilość zbieranych osadów stałych jest minimalna. Wielką zaletą jest także generowanie czystszej wody pościekowej, która to nie marnuje się, bo nadaje się do celów gospodarczych.

Podziel się