Materiał Partnera Rekrutacja pracowników z Ukrainy - sprawdź jak powinien przebiegać proces zatrudniania fachowców zza wschodniej granicy

Rekrutacja pracowników z Ukrainy - sprawdź jak powinien przebiegać proces zatrudniania fachowców zza wschodniej granicy

Zmiany gospodarcze oraz dynamiczny rozwój rynku pracy sprawiły, że coraz większa liczba osób zza naszej wschodnie granicy, a zwłaszcza z Ukrainy, postrzega Polskę jako atrakcyjne miejsce realizacji swoich planów zawodowych. Nie bez znaczenia w kwestii zwiększenia zapotrzebowania na zatrudnienie osób z Ukrainy, jest również emigracja do innych państw polskich obywateli. Niemniej jednak należy pamiętać, że rekrutacja pracowników z Ukrainy wymaga dopełnienia określonych formalności. 

Poszukiwania pracownika z Ukrainy

Polska to dla naszych wschodnich sąsiadów niezwykle atrakcyjny rynek pracy, na co dodatkowo wpływa fakt, że polscy pracodawcy niejednokrotnie borykają się z niedoborem rodzimych pracowników. Niestety braki kadrowe spotykane są na różnych szczeblach zawodowych - od pracowników fizycznych, po doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w wielu dziedzinach. W związku z tym coraz częściej lukę powstałą w zatrudnieniu wypełnia rekrutacja pracowników z Ukrainy lub innych krajów. Nie należy przy tym zapominać, że choć w przypadku mieszkańców Ukrainy obowiązuje tzw. uproszczona procedura zatrudniania, to nadal znalezienie osoby do pracy spoza granic naszego kraju wymaga dopełnienia określonych formalności. Dlatego też zdecydowana większość pracodawców zleca tego typu zadania wyspecjalizowanym w tym zakresie agencjom, takim jak np. firma SILKO trade&services Katarzyna Lis. Niemniej jednak warto pamiętać, że aby zatrudnić pracownika z Ukrainy należy przede wszystkim złożyć w urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, które powinno zawierać dane obcokrajowca, nazwę stanowiska, miejsce wykonywania zadań, datę rozpoczęcia, zarobki, a także informacje o podpisywanej umowie. Dodatkowo niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności kandydata oraz wniesienie stosownej opłaty. Zatrudniana osoba powinna również złożyć wniosek o wydanie wizy pracowniczej. Ważne jest również, aby kandydat:

  • posiadał środki na utrzymanie,
  • podał cel przyjazdu do Polski,
  • podał miejsce zamieszkania,
  • potwierdził, że nie odmawiano mu możliwości przebywania na terytorium naszego kraju.

Nie należy przy tym zapominać, że łączny okres wykonywania pracy nie może przekroczyć 6 miesięcy (180 dni) w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Warto też pamiętać, że jeżeli kandydat na stanowisko posiada kartę pobytu, to jest to równoznaczne z pozwoleniem na pracę, przy czym starać się o nią mogą osoby zatrudnione w ramach procedury uproszczonej, które przepracowały już 3 miesiące.         

Rekrutacja pracowników z Ukrainy – zdaj się na specjalistów

Poszukiwanie osób do pracy, spełniających określone kryteria, to dość wymagające zadanie, zarówno wśród kandydatów z Polski, jak i spoza naszych granic,. Dodatkowo wszędzie tam gdzie przeprowadzana jest rekrutacja pracowników z Ukrainy lub z innego kraju niezbędne jest dopełnienie odpowiednich formalności, co niekiedy może stanowić dla potencjalnego pracodawcy spore utrudnienie. Dlatego też warto skorzystać usług firm wyszukujących pracowników na zagranicznych rynkach. Wynika to z faktu, że dzięki współpracy z profesjonalistami zajmującymi się rekrutacją osób do pracy przedsiębiorca ma pewność, że specjaliści zadbają nie tylko o wyszukanie pracowników z właściwymi kwalifikacjami, ale także wezmą na siebie przeprowadzenie niezbędnych formalności związanych z ich zatrudnieniem. Niekiedy także firmy tego typu oferują też możliwość zorganizowania transportu oraz zakwaterowania dla zatrudnionych w Polsce obywateli Ukrainy. 

Opracowanie:

SILKO trade&services Katarzyna Lis

Jawor , Gałczyńskiego 3

Podziel się