Materiał Partnera Regulacje prawne dotyczące konserwacji dźwigów osobowych

Regulacje prawne dotyczące konserwacji dźwigów osobowych

Dźwigi osobowe, powszechnie nazywane windami, są w dzisiejszych czasach powszechnie spotykane. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001 r. windy powinny znajdować się w każdym budynku, który ma co najmniej pięć kondygnacji, nierzadko można je spotkać również w obiektach nie spełniających tych warunków, np. dworcach, stacjach metra czy centrach handlowych. Aby zapewnić sprawne działanie urządzenia i maksymalne bezpieczeństwo jego pasażerów konieczne jest dokonywanie regularnych czynności konserwacyjnych.

Czym jest konserwacja dźwigów?

Konserwacją dźwigów nazywany szereg czynności, mających na celu zminimalizowanie zużycia poszczególnych części urządzenia, zapewnienie bezawaryjnej pracy oraz bezpieczeństwa osób przebywających wewnątrz kabiny dźwigu. Do czynności tych należy:

 • Kontrolowanie działania wszystkich urządzeń i funkcji
 • Regulacja i smarowanie poszczególnych mechanizmów
 • Naprawa lub Wymiana części i mechanizmów
 • Czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne mechanizmów
 • Wymiana olejów i smarów

Zasady i terminy przeprowadzania powyższych czynności opisane są w odpowiednich regulacjach prawnych.

Przepisy dot. konserwacji dźwigów

Istniejące regulacje prawne dotyczące konserwacji dźwigów osobowych możemy podzielić na krajowe i międzynarodowe. Wśród krajowych aktów prawnych znajdziemy:

 • Ustawę o Dozorze Technicznym z dn. 20.12.2000 – określa ona zasady i formy dozoru technicznego
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 29.10.2003 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji transportu bliskiego – określa ona ogólne warunki eksploatacji dźwigu m.in.
 • Zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji
 • Założenie dziennika konserwacji, w którym zapisywane są wszystkie przeprowadzane czynności
 • Zapewnienie wykonywania pomiarów rezystancji izolacji i uziemień
 • Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej
 • Obowiązki osoby dokonującej konserwacji (m.in. przestrzeganie instrukcji eksploatacji, dokonywanie konserwacji w ustalonego okresach czasu)
 • Sprawdzanie stanu konstrukcji nośnej, toru jezdnego i instalacji przeciwpożarowej
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 18.07.2001 dot. trybu sprawdzania kwalifikacji osób dokonujących konserwacji urządzeń technicznych

Do aktów krajowych międzynarodowych zaliczamy normy:

 • PN-EN 81.1-2:2002 – określającą przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania dźwigów
 • PN-EN 13015:2003 – opisującą zasady opracowania instrukcji konserwacji dźwigu

Należy pamiętać, że konserwacji dźwigów mogą dokonywać jedynie specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Profesjonalne usługi z zakresu montażu, konserwacji, modernizacji i remontów dźwigów osobowych znajdziemy w ofercie firmy Tryb Dźwig z Bydgoszczy. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas