Materiał Partnera Przetworniki ciśnienia. Co to za urządzenia?

Przetworniki ciśnienia. Co to za urządzenia?

W wielu gałęziach gospodarki, od przemysłu spożywczego i chemicznego, przez energetykę i ciepłownictwo, aż po wentylację, kanalizację oraz wodociągi, zachodzi potrzeba dokonywania precyzyjnych pomiarów ciśnienia. Urządzenia służące do takich pomiarów nazywamy właśnie przetwornikami, ewentualnie przekaźnikami lub po prostu czujnikami ciśnienia.

Przetwornik ciśnienia jest urządzeniem z grupy aparatury kontrolno-pomiarowej, służącym do pomiarów  ciśnienia gazów lub cieczy. Niektóre z nich mogą być używane również do wykonywania pośrednich pomiarów innych zmiennych, takich jak np. prędkość przepływu medium lub jego poziomu w zbiorniku. W zależności od materiału, z którego wykonana jest obudowa przetwornika, a zatem jej odporności, urządzenia pomiarowe tego typu mogą być stosowane z najróżniejszymi cieczami bądź gazami przemysłowymi.

Z problemów pomiarów ciśnienia

W zależności od przyjętego punktu odniesienia, ciśnienie można mierzyć jako absolutne (bezwzględne), względne lub różnicowe. Kiedy punktem odniesienia jest idealna próżnia, czyli zero absolutne, mierzymy ciśnienie bezwzględne. Pomiaru ciśnienia względnego dokonuje się w odniesieniu do wartości miejscowego ciśnienia atmosferycznego, którego wartość waha się w zależności od wysokości nad poziomem morza, a także warunków pogodowych. Różnicę ciśnień mierzymy dzięki porównaniu ciśnień doprowadzonych do króćców przetwornika ciśnienia.

W praktyce pomiaru ciśnienia bezwzględnego możemy dokonać w sytuacji, gdy jedna strona przetwornika ciśnienia jest połączona z komorą próżniową. Z kolei kiedy czujnik połączony jest z atmosferą, mierzymy ciśnienie względne. Na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej dostępne są urządzenia, które umożliwiają dokonywanie obu typu pomiarów, w tym np. czujniki ciśnienia TURCK.

Niezawodne przetworniki ciśnienia TURCK

W ofercie produktowej przedsiębiorstwa FluidControl znajdziemy profesjonalne przetworniki ciśnienia marki TURCK serii PS, PT, PC oraz PK. Najwygodniejsze w obsłudze są najnowsze czujniki serii PS: urządzenia wyposażone są w wyświetlacze, wyjścia dwustronne i analogowe, umożliwiają także komunikację IO-Link (podobnie jak seria PC). Przetworniki z serii PT nie mają wyświetlacza, posiadają wyjścia analogowe i są zdolne do pracy z gazami i cieczami o temp. nawet -125oC. Z kolei urządzenia pomiarowe z serii PK przeznaczone są do obsługi aplikacji pneumatycznych oraz próżni.

Szukając niezawodnych przetworników ciśnienia do zakładu pracy, zawsze kupuj wyłącznie urządzenia od zaufanych sprzedawców. Pamiętaj, że najlepszej jakości towary znajdziesz u legalnie działających sprzedawców.

Podziel się