Artykuł sponsorowany Przesłony przeciwfiltracyjne w budownictwie specjalistycznym z ekspertami firmy DABI SM

Przesłony przeciwfiltracyjne w budownictwie specjalistycznym z ekspertami firmy DABI SM

Budownictwo specjalistyczne, którym zajmuje się firma DABI SM, pełni ważną funkcję w tworzeniu konstrukcji do wymagających zadań. Jedną z nich jest tworzenie przesłon filtracyjnych, które zabezpieczają teren przed przepływem wód gruntowych. W jakim celu stosuje się takie bariery i jakimi metodami posługują się eksperci? Sprawdź więcej informacji w dalszej części artykułu!

Cel stosowania przesłon przeciwfiltracyjnych

Przesłony przeciwfiltracyjne to w dużym uproszczeniu pewnego rodzaju ścianki stanowiące barierę o odpowiednio niskiej wodoprzepuszczalności. Technologia ta umożliwia stworzenie bariery, która blokuje przepływ wód gruntowych, a często także substancji szkodliwych, które przedostają się do gruntu na terenach składowisk odpadów. W zależności od terenu, przede wszystkim warunków gruntowych, a także konkretnego celu działania dostosowuje się metodę wykonania przesłony. Ekspert z firmy DABI SM zajmującej się budownictwem specjalistycznym dodaje:

Jednym z głównych zastosowań przesłon przeciwfiltracyjnych jest zamknięcie lub znaczne ograniczenie filtracji wody pod budowlami hydrotechnicznymi, a także na ich obszarze. Wśród nich można wymienić zbiorniki retencyjne, czy też wały przeciwpowodziowe. Technologia przeciwfiltracyjna ma wzmacniać stateczność takich konstrukcji.

Innym zadaniem przesłon przeciwfiltracyjnych jest zabezpieczenie suchych wykopów szerokoprzestrzennych. Dzięki odpowiedniej technologii blokuje się przepływ wód gruntowych, co umożliwia wykonanie prac fundamentowych na dużych głębokościach z zastosowaniem tradycyjnych metod. Wspomniane blokowanie substancji toksycznych to kolejne z zastosowań barier przeciwfiltracyjnych, które wykorzystuje się na terenach składowisk odpadów, by zabezpieczyć okoliczne grunty przed zakażeniem.

Eksperci w budownictwie specjalistycznym, czyli DABI SM

Istotna rola przesłon w różnych okolicznościach sprawia, że muszą one zostać wykonane profesjonalnie, bez dopuszczania błędów, które mogłyby spowodować duże straty i kłopoty konstrukcyjne. Specjalizacja w zakresie budownictwa specjalistycznego pracowników firmy DABI SM to gwarancja dużej wiedzy i doświadczenia w tworzeniu przesłon przeciwfiltracyjnych niezależnie od skomplikowania terenu i zadania. Firma wykorzystuje metody:

  • wgłębnego mieszania gruntu,

  • krokowe z wykorzystaniem głębiarek do ścian szczelinowych,

  • wykopu wąskoprzestrzennego,

  • iniekcji wysokociśnieniowej,

  • WIPS,

  • iniekcji niskociśnieniowej.

Eksperci zapewniają odpowiednie rozeznanie w terenie i dostosowanie metody wykonania do warunków oraz zadania, jakie ma pełnić przesłona, by zapewnić maksymalną możliwą ochronę.

Opracowanie:

Dabi Sm Budny

Czechowice-Dziedzice , Traugutta 352

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas