Materiał Partnera Przebieg prac związanych z rozbiórką budynków

Przebieg prac związanych z rozbiórką budynków

Rozbiórka budynku może przebiegać na wiele sposobów. Wszystko zależy od wielkości i rodzaju prac rozbiórkowych oraz od formalności, jakich musimy dopełnić przed ich wykonaniem. Czasami koszty rozbiórki mogą okazać się wysokie, dlatego warto je wstępnie oszacować i dokładnie określić zakres planowanych prac rozbiórkowych.

Kwestie prawne

Rozbiórki budynków podlegają przepisom ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Ustawa ta określa formalności, których musimy dopełnić przed rozpoczęciem prac. Ich zaniechanie może wiązać się z nałożeniem na inwestora surowej kary finansowej.

Najprostszym rodzajem rozbiórki budynków są prace, na które nie musimy otrzymywać zezwolenia. Dotyczy to wszystkich obiektów  budowlanych, które znajdują się przynajmniej 1m od granicy działki, a ich wysokość nie przekracza 8m. W tym przypadku wystarczy, że dokonamy zgłoszenia planowanych prac w Starostwie Powiatowym i przedłożymy niezbędną dokumentację.

Jeżeli planujemy rozebrać budynek wyższy niż 8 metrów, musimy uzyskać na to pozwolenie. Nakłada to na inwestora konieczność wypełnienia wielu formalności i znacząco zwiększa koszty rozbiórki.

Rozbiórka ręczna

Jeżeli chcemy uniknąć kosztów wynajęcia ciężkiego sprzętu albo nie ma możliwości jego użycia, pozostaje nam rozbiórka ręczna. Jest to praca bardzo uciążliwa i czasochłonna, ma jednak tę zaletę, że pozwala odzyskać sporo materiałów budowlanych. Będziemy je mogli później wykorzystać do budowy nowego budynku. Oczywiście do wykorzystania nadadzą się tylko niewyeksploatowane materiały. Nieuszkodzone materiały porozbiórkowe możemy także przekazać w rozliczeniu firmie rozbiórkowej, jako część jej honorarium.

Rozbiórka ciężkim sprzętem

Użycie ciężkiego sprzętu pozwala na błyskawiczną rozbiórkę. Jednak w ten sposób nie uda się odzyskać żadnych materiałów, dlatego cały gruz będziemy musieli wywieźć na wysypisko śmieci.

Dobre firmy rozbiórkowe, same zajmują się wywozem na wysypisko śmieci. Należy jednak pamiętać, żeby ustalić tę kwestię przed rozpoczęciem prac i podpisać szczegółową umowę, unikniemy w ten sposób dodatkowych kosztów – radzi pracownik firmy Roboty Ziemne i Drogowe – Radosław Kamecki 

Rozbiórka za pomocą maszyn jest rozwiązaniem najszybszym, jednak może się zdarzyć, że jej wykonanie uniemożliwią niewielkie rozmiary działki, na której stoi budynek albo sąsiednie budynki, które mogłyby zostać uszkodzone w trakcie prac.

Jak liczyć koszt rozbiórki?

Koszt rozbiórki jest ściśle uzależniony od rozmiarów budynku, dlatego firmy rozbiórkowe podają najczęściej ceny usług za metr sześcienny kubatury obiektu. Liczy się również rodzaj materiałów, z którego wykonany jest budynek. Najwięcej trzeba zapłacić za rozbiórkę budynków z żelbetonu, a najmniej za konstrukcje  z drewna, cegły lub kamienia. Do tych kosztów doliczamy cenę wywiezienia odpadów. Oczywiście każda cena rozbiórki określana jest indywidualnie. Dodatkowo, jej wysokość może ulec zmianie wskutek niezaplanowanych trudności pojawiających się w trakcie prac rozbiórkowych.

Podziel się