Materiał Partnera Projekty budowlane i wykonawcze instalacji centralnego ogrzewania – Koma Project

Projekty budowlane i wykonawcze instalacji centralnego ogrzewania – Koma Project

Instalacja centralnego ogrzewania to jedna z podstawowych instalacji w każdym obiekcie użytkowym. To dzięki niej możemy cieszyć się komfortową temperaturą w okresie zimowym, a przez cały rok korzystać z ciepłej wody. W zależności od rodzaju obiektu, uwarunkowań terenu i oczekiwań – można zastosować różne źródła ogrzewania. Kluczem do sukcesu jest jednak odpowiednio przygotowany projekt instalacji! Dowiedz się więcej na ten temat!

Projekt budowlany, a wykonawczy – czym się różnią?

Korzystając z usług biura projektowego Koma Project, którego właścicielem jest Marzena Kolanus, możesz liczyć na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania.

Projekt budowlany to dokument przedstawiający przewidywane rozwiązania instalacyjne, przygotowywany według ściśle określonych zasad. Jego wykonanie jest konieczne do uzyskania pozytywnych opinii oraz pozwolenia na budowę.

Projekt wykonawczy jest bardziej szczegółowym opracowaniem – przygotowywanym na podstawie projektu budowlanego. Z jego pomocą wybór wykonawcy, stworzenie dokładnego kosztorysu, montaż instalacji oraz kontrola jakości wykonanych prac przebiegną znacznie sprawniej.

Przygotowanie projektu centralnego ogrzewania

Przedsiębiorstwo Koma Project szczegółowo analizuje oczekiwania klientów dotyczące preferowanego źródła ogrzewania oraz parametry techniczne obiektu, zwracając szczególną uwagę na:

  • obliczenie ilości ciepła potrzebnego do ogrzania obiektu;

  • dobór odpowiedniego kotła, grzejników oraz rur instalacyjnych;

  • odpowiednie zaplanowanie przebiegu instalacji;

  • dokładne wyrysowanie rzutów poszczególnych kondygnacji.

W każdym projekcie instalacji centralnego ogrzewania muszą znaleźć się szczegółowe dane dotyczące mocy cieplnej grzejników, średnicy przewodów, rodzaju ogrzewania, izolacji obiektu oraz dostępu do komina odprowadzającego produkty spalania.

Aby instalacja C.O. działała sprawnie przez wiele lat i nie stanowiła zagrożenia dla użytkowników – warto zadbać o odpowiednie dopasowanie poszczególnych elementów już na etapie projektowania!

Opracowanie:

Usługi projektowe Koma Project Marzena Kolanus

Radomsko , Torowa 91

  • tel. 500 188 552

Podziel się