Materiał Partnera Proces recyklingu kruszyw powyburzeniowych w pigułce

Proces recyklingu kruszyw powyburzeniowych w pigułce

Wzrost znaczenia kruszyw powyburzeniowych, związany jest z liczbą nowych inwestycji urbanistycznych i drogowych, gdzie znajdują one swoje największe zastosowanie. Warto podkreślić również, że ilość „inwestycji” wyburzania starych obiektów architektonicznych jest znacznie większa, niż kilka lat temu, podwajając nawet dane statystyczne z ostatnich lat. To zaś jest wynik modernizacji przestrzeni miejskich, czy usuwania wadliwych konstrukcji budynków, które mogą zagrażać życiu człowieka. Cała procedura wyburzania jest bardzo złożona, a połączona jest ona także z zaawansowanym procesem recyklingu wspomnianych kruszyw.

Roboty wyburzeniowe

W Polsce większość robót wyburzeniowych i demontażowych, związanych jest z usuwaniem starych budynków mieszkalnych, niewykorzystywanych obiektów przemysłowych, czy starych wiaduktów, kotłów, czy nawet linii technologicznych. Tego typu prace najczęściej w warunkach krajowych wykonywane są technikami eliminującymi konieczność stosowania materiałów wybuchowych. Często jest to podyktowane tym, iż mogłyby on zbyt mocno uszkodzić kruszywa powyburzeniowe, tak cenne w dzisiejszym budownictwie. Jeśli chodzi zatem o proces pozyskania tego typu materiałów wtórnych, jest on dokonywany innymi metodami wyburzeniowymi i rozbiórkowymi.

Składowanie w kontenerach

Kolejnym etapem – porozbiórkowym – jest załadowanie kruszyw do kontenerów, które wielokrotnie przekraczają nawet 30/40 metrów sześciennych pojemności. Pozwoli to przewieźć nawet kilkanaście ton materiału specjalnymi pojazdami z systemami załadunkowymi typu hakowiec/bramowiec. Oczywiście dokonują tego firmy posiadające odpowiednie zezwolenia w tym te, które określa ustawa o odpadach. Warto przy tym wiedzieć, że dzisiaj istnieją w Polsce wielobranżowe firmy, które zapewniają prace wyburzeniowe, pełen proces recyklingowy i wykorzystanie własnych kruszyw do innych prac robót ziemnych. Przykładem jest przedsiębiorstwo HONEST, które wyróżnia się swoją innowacyjnością i oferta kierowaną do klientów indywidualnych, biznesowych oraz publicznych.

Przesiewanie

Kolejnym etapem prac recyklingu kruszyw, jest ich przesiewanie. Czasem następuje ono na specjalnych placach składowiskach surowców, skąd są one wykupywane na potrzeby kolejnych inwestycji – np. drogowych – a czasem proces ten zachodzi przy wykorzystaniu mobilnych maszyn. Przykładem sytuacji, w której drugie rozwiązanie jest lepsze, jest np. wyburzenie starej kamienicy, której kruszywo recyklingowe, może być wykorzystane, jako podwalina terenu nowej drogi, czy też magazynu itd. W ten sposób ogranicza się proces przewożenia materiałów utwardzających grunt, a wykorzystuje się zasoby danej działki. 

Opracowanie:

Honest Karol Kleniewski

Gdańsk , Litewska 20

Podziel się