Artykuł sponsorowany Pracownia Projektowa STUDIO Q – Na czym polega sprawowanie nadzoru autorskiego?

Pracownia Projektowa STUDIO Q – Na czym polega sprawowanie nadzoru autorskiego?

Nadzór autorski jest elementem procesu budowlanego. Jednostką uprawnioną do pełnienia kontroli nad poprawnością realizacji opracowania projektowego jest firma STUDIO Q arch. Anny Marii Dąbrowskiej. Czy musi być on prowadzony przez twórcę projektu budowlanego?

Czym jest nadzór autorski i kiedy jest wymagany?

Podstawowym obowiązkiem projektanta, jakie narzuca na niego prawo budowlane, jest nadzór autorski. Jak wyjaśnia nam ekspert z firmy Pracownia Projektowa STUDIO Q arch. Anna Maria Dąbrowska:

Powinność ta ma celu zabezpieczenie interesów twórcy w ramach osobistych praw autorskich. Zgodnie z obowiązującym prawem twórca musi się go podjąć, na wniosek inwestora oraz gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej wymusi na inwestorze jego sprawowanie. Może tak się zdarzyć, gdy powstający obiekt lub roboty budowlane cechują się znacznym skomplikowaniem formy.

Prawo tylko w określonych przypadkach losowych dopuszcza, by nadzór wykonywany był przez inną osobę niż twórca projektu budowlanego. Wymaga to udokumentowania w formie pisemnej. Wspomniana pracownia projektowa posiada wszelkie niezbędne prawem uprawnienia zawodowe i praktykę w różnym stopniu trudności realizowanej inwestycji. Dlatego w nagłych przypadkach może przejąć obowiązek nadzoru autorskiego ciążący na autorze dokumentacji budowlanej.

Jaką odpowiedzialność ponosi architekt z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego?

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez firmę STUDIO Q, która od 1994 roku świadczy usługi projektowe – obejmuje kontrolę nad zgodnością inwestycji z zatwierdzonym w urzędzie projektem bądź też przyjętych rozwiązań techniczno-budowlanych ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi i dokumentacją. Projektant ma obowiązek uzupełniania dokumentacji projektowej o informacje kluczowe dla inwestora celem poprawnego przeprowadzenia prac budowlanych, czy też w określonych sytuacjach nanoszenia zmian dokumentacji projektowej.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas