Materiał Partnera Prace ziemne związane z budową przepompowni i sieci wodno-kanalizacyjnych

Prace ziemne związane z budową przepompowni i sieci wodno-kanalizacyjnych

Skonstruowanie bezpiecznej dla użytkowników sieci wodno-kanalizacyjnej czy przepompowni to konieczność realizacji poszczególnych prac ziemnych. Głównym ich elementem jest wykonanie wykopu, który powinien zostać odpowiednio zabezpieczony. Podobnie jest z przepompowniami – w jaki dokładnie sposób wykonuje się wszelkie roboty związane z ich budową i modernizacją?

Wykop właściwie zabezpieczony

Do budowy czy modernizacji przepompowni i sieci wodno-kanalizacyjnych bardzo często dochodzi na obszarach zurbanizowanych. Oznacza to, że prace ziemne muszą zostać przeprowadzone w bezpośrednim otoczeniu domów czy bloków mieszkalnych. Spore wibracje przy realizacji robót może powodować uszkodzenia elementów konstrukcyjnych wymienionych obiektów. Z tego względu konieczne jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu do zabezpieczenia wykopu.

Taka budowla ziemna jest przy montażu przepompowni i sieci wodno-kanalizacyjnej kluczowym elementem. Jej realizacja to jedna z najważniejszych prac ziemnych, do których zalicza się też wspomniane zabezpieczenie wykopu. Do tego celu wykorzystuje się m.in. ścianki berlińskie i szczelne, które jest w stanie w sposób profesjonalny zamontować firma Wod-Inż Sp. z o.o., używając do tego celu nowoczesnych wibromłotów i nie tylko. Kolejną z robót jest kompleksowe odwodnienie wykopu. Na czym polega i kiedy dokładnie należy się na nie zdecydować?

Konieczne odwodnienie wykopu

Przygotowanie przepompowni lub sieci wodno-kanalizacyjnej poniżej poziomu wód gruntowych to niełatwe zadanie. Konieczne jest bowiem efektywne odwodnienie wykopu, co również zalicza się do prac ziemnych realizowanych w związku z montażem lub modernizacją wspomnianych systemów. Odpompowywanie wody z wykopu oraz jego zabezpieczenie za pomocą ścianek berlińskich i szczelnych daje możliwość kontynuowania prac związanych z przygotowaniem sieci wodno-kanalizacyjnych i przepompowni.

Przewody wodociągowe i kanalizacyjne będące ważnymi elementami sieci muszą niekiedy zostać ułożone metodą bezwykopową. W tym zakresie realizuje się najczęściej przeciski i przewierty gruntowe. Takie rozwiązanie daje możliwość skutecznego i bezpiecznego przede wszystkim ominięcia wszelkich przeszkód terenowych. Metoda ta gwarantuje brak szkód w postaci np. uszkodzenia elementów otoczenia, obiektów budowlanych czy dróg. Robót ziemnych związanych z budową przepompowni i sieci wodno-kanalizacyjnych jest sporo, a wykonanie każdej z nich powinno być staranne i dopasowane do panujących w danym miejscu warunków. Z tego względu prace w tym zakresie należy powierzyć wyłącznie najlepszym firmom działającym w branży.

Opracowanie:

Wod-Inż sp. z o.o.

Warszawa , Modlińska 270

Podziel się