Materiał Partnera Potrzebujesz ekipy od robót ziemnych i kanalizacji, poszukaj specjalistów

Potrzebujesz ekipy od robót ziemnych i kanalizacji, poszukaj specjalistów

Roboty ziemne to wydobywanie gruntu naturalnego, czyli ziemi, jego usuwanie z pola budowy, a także przemieszczanie lub odpowiednie kształtowanie. Roboty ziemne prowadzone są, gdy mówimy o budowlach podziemnych, o fundamentach budowli nadziemnych, o kształtowaniu terenu, o kształtowaniu podłoża pod różne nawierzchnie czy o budowaniu instalacji podziemnych. Prace te mogą być prowadzone na różne sposoby, chociaż zwykle myśląc o tego typu zajęciu mamy przed oczami koparkę i hałdy wydobytej ziemi. Obok przeprowadzania ich metodami mechanicznymi, czyli za pomocą maszyn, mogą być one prowadzone też ręcznie, lub też za pomocą materiałów wybuchowych, zwykle gdy mamy do czynienie za skałami lub innymi gruntami twardymi i zbitymi, których w inny sposób nie da się usunąć.

Co oferują firmy przeprowadzające roboty ziemne i kanalizacyjne?

Takie firmy jak Konkret Mariusz Działak z powodzeniem wykonujemy wszelkie instalacje kanalizacyjne, roboty ziemne. Mają także bogate doświadczenie w hydroizolacji ścian fundamentowych budynków. Wykonują drenaże opaskowe z włączeniem do istniejącej sieci, drenaże głębokie i drenaże francuskie. Wiąże się to często z zagospodarowaniem wód opadowych na terenie posesji, budowie zbiornika retencyjnego, studni pośrednich lub studni zbiorczej i odprowadzeniem wody poza teren działki. Zakres usług takich firm to budowa przyłączy wody i ścieków budowa kanalizacji sanitarnej montaż podposadzkowych instalacji kanalizacyjnych, budowa wodociągów, komór i studni wodomierzowych budowa i montaż kanalizacji deszczowej z wpięciem do istniejącej sieci montaż separatorów substancji tłuszczowych i ropopochodnych odwodnienia liniowe i wpusty drogowe kompleksowy montaż szamb betonowych i tworzywowych
budowa przepompowni i minipompowni ścieków i wód opadowych budowa wodociągów wraz z armaturą itp. Roboty ziemne obejmują:

  • wykopy pod fundamenty,

  • zasypki (zasypywanie),

  • nasypy niwelację terenu pod budowę, pod drogi i parkingi,

  • umacnianie skarp wiele innych robót ziemnych.

Profesjonalne firmy stale rozszerzają ofertę usług i podnoszą kwalifikacje pracowników.

Na czym polega hydroizolacja ścian budynków?

Ściany budynków, których najczęściej nie widzimy a które w równym stopniu lub czasami w większym, narażone są na działanie wilgoci w stopniu mniej lub bardziej intensywnym to ściany podziemia budynków.

Są to elementy budynku odpowiedzialne za jego stabilna konstrukcję – są to ściany, które tworzą fundamenty budowli. Ich narażenie na ciągły kontakt z wilgocią a często wręcz z wodą napierająca na te ściany pod ciśnieniem jest rzeczą bardzo niebezpieczna dla budynku a brak zabezpieczenia tych ścian w profesjonalny sposób może w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji budynku a w najlepszym razie do zalewania części podpiwniczonych, nieprzyjemnych stęchłych zapachów, powstawania grzybów i pleśni.

Na szczęście współczesne budownictwo znalazło odpowiednie metody na zabezpieczanie konstrukcji podziemia zarówno na etapie ich wznoszenia budynku jak i później, kiedy budynek jest już użytkowany. Odpowiedzialne firmy budowlane podczas prac fundamentowych potrafią skutecznie zaizolować fundamenty przed wilgocią. Jeśli jednak tak się nie stanie i z przerażeniem odkryjemy po kilku miesiącach użytkowania wodę lub wycieki na ścianach w piwnicy to tez da się to naprawić.

Wiąże się to jednak z odkopaniem budynku, usunięciem nieskutecznych warstw izolacji i usunięciem czasami starych i błędnie wykonanych hydroizolacji do tzw. „żywego muru”. Należy ocenić stan ścian fundamentowych, naprawić pęknięcia i ubytki oraz nałożyć odpowiednie warstwy izolacji proponowane przez znanych i polecanych producentów chemii budowlanej takich jak: Botament, Schomburg, Remmers. Hahne, Koester lub innych.

Przed zasypką, nowo zaizolowane ściany należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym od gruntu. Można tez pomyśleć przed zasypką o wykonaniu termoizolacji ścian fundamentowych co poprawi własności cieplne budynku i w przyszłości zmniejszy rachunki za ogrzewanie.

Często duża ilość wód gruntowych wymaga wykonania drenażu który zabierze wodę napierającą na ściany budynku – wtedy połączenie obu metod zapewni 100% sukces w osuszeniu piwnic lub ścian przyziemia.

Podczas wykonywania zasypki należy pamiętać o mechanicznym zagęszczaniu gruntu warstwami.

Prace te są złożone i wymagają specjalistycznej wiedzy – są one niestety dosyć kosztowne  dlatego warto je zlecić sprawdzonej firmie. Przed podpisaniem zlecenia należy poprosić o referencje aby samemu się przekonać o skuteczności rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, któremu chcemy powierzyć tego typu zadania.

Jeśli macie Państwo pytania proszę dzwonić – u nas konsultacje i wyceny nic nie kosztują!

Opracowanie:

Konkret Mariusz Działak

Kielce , marsz. Piłsudskiego 16 lok. 51

Podziel się