Materiał Partnera Podziały nieruchomości – jak zająć się tą kwestią od strony formalnej?

Podziały nieruchomości – jak zająć się tą kwestią od strony formalnej?

Nasz wybór często pada na podziały w nieruchomości w sytuacji, gdy chcemy podzielić swoją działkę na mniejsze części. Wtedy, jako że przeprowadzenie odpowiednich procedur na własną rękę może okazać się zbyt skomplikowane, najczęściej korzysta się z usług geodety. Wiąże się to oczywiście z między innymi dostarczeniem odpowiedniej dokumentacji do takiego specjalisty.

Najważniejsze informacje

Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić mając na myśli podział nieruchomości jest zwrócenie się do urzędu gminy lub miasta. Tam dowiemy się, czy oraz kiedy można przeprowadzić procedury związane z dokonaniem podziału naszej działki. Co ciekawe, od urzędników możemy otrzymać trzy różne odpowiedzi. Pierwszą z nich będzie odpowiedź mówiąca, że podział naszej działki jest możliwy oraz nie podlega wymogowi przeprowadzenia żadnych procedur administracyjnych. Najczęściej, tego rodzaju odpowiedź słyszą właściciele terenów rolnych oraz leśnych o łącznej wielkości terenu nieprzekraczającej 0,3 hektara. Jest to sytuacja najbardziej wygodna, gdyż wójt oraz burmistrz nie muszą w takiej sytuacji w ogóle interweniować. Jedyne, co musimy wówczas zrobić to zwrócić się o pomoc do geodety.

Formalności

Z jego pomocą przeprowadzimy odpowiednie procedury dotyczące między innymi tego, jak chcemy podzielić działkę. Co więcej, jak ustaliliśmy za pomocą firmy Geocenter zajmującej się między innymi właśnie podziałami nieruchomości, w przypadku otrzymania takiej odpowiedzi od urzędu miasta czy też gminy, nie musimy także dodatkowo się fatygować poprzez przekazywanie geodecie dokumentów. W takiej sytuacji, wystarczy jedynie podać geodecie numer działki. Drugą odpowiedzią, jaką możemy utrzymać jest informacja, że podział jest możliwy tylko i wyłącznie w trybie administracyjnym. Podział będzie wymagał uzyskania wstępnej opinii od wójta lub burmistrza o jego zgodności z przepisami. Istnieje także możliwość, że podział nie będzie wymagał takiej opinii.

W pierwszym przypadku, potrzebne będzie złożenie wniosku oraz wstępnego projektu podziału nieruchomości, który to musi być sporządzony na kopii mapy zasadniczej z liniami podziału, a także powierzchniami nowych działek do wyznaczenia. Co prawda, właściciel nieruchomości może dopilnować tych elementów we własnym zakresie, ale ze względu na skomplikowanie tych czynności, zdecydowanie najczęstszym wyborem jest wówczas postawienie na usługi geodety. Dokumentację podpisuje właściciel lub współwłaściciele, a dodatkowo trzeba także dołączyć do całości wypis z rejestru gruntów oraz kopię mapy ewidencyjnej. Jako, że nie wszyscy będą od razu wiedzieli, do kogo zwrócić się w celu otrzymania tych dokumentów, tego rodzaju dokumenty możemy uzyskać ze starostwa powiatowego.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Nie jest to jednak całość dokumentacji, którą możemy być zmuszeni dostarczyć do odpowiedniego urzędu miasta czy też gminy. Istnieje bowiem możliwość, że będziemy także musieli dostarczyć odpis z księgi wieczystej, choć nie zawsze jest to konieczne z tego względu, że dostęp do tego rodzaju odpisów jest obecnie rozpowszechniony w postaci elektronicznej. Może także zdarzyć się, że nieruchomość dzielona w ogóle nie posiada księgi wieczystej, co trzeba oczywiście zgłosić w postaci oświadczenia właściciela. Natomiast trzecią odpowiedzią, jaką możemy otrzymać od urzędu miasta lub gminy jest informacja, że podział jest po prostu niemożliwy.

W sytuacji, gdy podział jest niemożliwy, zadaniem właściciela powinno być przede wszystkim wypytanie o powody takiej decyzji. Szczególnie przydatna może wówczas okazać się prośba o przedstawienie odpowiednich podstaw prawnych od urzędników, ponieważ nierzadko zdarza się, że nie mają oni racji. Do takiej sytuacji dochodzi głównie przez to, że przepisy są w tej kwestii dość niejasne, a sam urzędnik woli w ten sposób uchylić się od odpowiedzialności i zawczasu odmówić przeprowadzenia procedur związanych z podziałami nieruchomości. Przydatnym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie także skonsultowanie się z geodetą.

Opracowanie:

Podziel się