Materiał Partnera Podział nieruchomości – wszystko, co warto wiedzieć

Podział nieruchomości – wszystko, co warto wiedzieć

Coraz częściej właściciele dużych działek decydują się na ich podział. Powody zazwyczaj są podobne – zmniejszająca się liczba dostępnych nieruchomości, a także większa opłacalność sprzedaży kilku mniejszych działek. Cała procedura nie jest skomplikowana, ale wymaga skorzystania z profesjonalnych usług geodezyjnych. Jak przebiega proces podziału? Jakie wymagania należy spełnić? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule.

Na czym polega podział nieruchomości?

Podział nieruchomości nazywany jest także podziałem geodezyjnym oraz ewidencyjnym. Polega na wyodrębnieniu w granicach dotychczas jednej działki, dwóch lub więcej nieruchomości, które zyskują nowe granice. Warto zaznaczyć, że nie jest tutaj poruszana kwestia własności, co oznacza, że na skutek procesu podziału nieruchomości, nie zmienia się właściciel powstałych działek. Wszelkie kwestie związane z podziałem reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Jakie wymagania należy spełnić?

Najważniejszym kryterium, które należy spełnić, aby móc przeprowadzić podział nieruchomości, jest zgodność planowanego podziału z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego. Poza pewnymi wyjątkami podziałowi nie podlegają nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne. Co więcej, podział jest możliwy tylko jeśli nowo powstałe działki mają zapewniony dostęp do drogi publicznej, czy też drogi wewnętrznej umożliwiającej dojazd do tej publicznej.

Podział nieruchomości – przebieg

Postępowanie o podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym, które rozpoczyna się z urzędu bądź na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek ten składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji działki. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające tytuł własności, wstępny projekt podziału, a także dokumentację dotyczącą warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Chociaż wstępny projekt na mapach można wykonać samodzielnie, najlepiej już na tym etapie skorzystać z pomocy geodety. Gdy organ decyzyjny wyda pozytywną opinię, właściwy projekt podziału musi zostać zlecony osobie z odpowiednimi uprawnieniami. Na terenie Piaseczna i okolic specjalistą w tej dziedzinie jest geodeta Włodzimierz Ptaszyński, który rzetelnie wykonuje wszelkie niezbędne prace kartograficzno–geodezyjne. Zwieńczeniem prac geodety jest sporządzania operatu z podziału nieruchomości, który składa się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po oficjalnym zatwierdzeniu podziału przez odpowiednie organy, na działce wyznaczane są punkty graniczne, a właścicielowi pozostaje wniesienie o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych.   

Opracowanie:

Usługi geodezyjne Włodzimierz Ptaszyński

Piaseczno , Chopina 16 , (Pracownia)

Podziel się