Materiał Partnera Podstawy prawne do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i jej zawartość

Podstawy prawne do sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i jej zawartość

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest jednym z wymaganych dokumentów przez rozpoczęciem prac budowlanych. Wykonuje się ją na podstawie badań przeprowadzanych w terenie i w laboratorium. Badania te umożliwiają określenie rodzaju, właściwości, wytrzymałości oraz zmienności gruntów. Poza tym badania gruntu pozwalają określić poziom wód gruntowych i statyczność nasypów i wykopów, dzięki czemu możliwe jest stworzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Co zawiera dokumentacja geologiczno-inżynierska?

Dokumentacja geologiczno-inżynierska złożona jest z dwóch części. Pierwsza to część tekstowa, inaczej opisowa, a druga to część graficzna. Część tekstowa zawiera informacje dotyczące:

 • położenia terenu badań,
 • morfologia i charakterystyka terenu,
 • geologiczna budowa regionu wraz z informacjami na temat warunków wodno-gruntowych na przedmiotowej działce,
 • wnioski i zalecenia dotyczące fundamentowania, i odwadniania obiektu budowlanego,
 • wartości parametrów geotechnicznych dla gruntów występujących na danym terenie.

Z kolei w graficznej części dokumentacji nie może zabraknąć mapy lokalizacji terenu, mapy dokumentacyjnej, mapy warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, a także mapy miąższości gruntów słabonośnych. Poza tym część graficzna dokumentacji musi zawierać:

 • przekroje geologiczno-inżynierskie,
 • karty sondowań,
 • wiercenia geologiczne,
 • wyniki badań laboratoryjnych wody i gruntu,
 • tabele z parametrami geologicznymi,
 • sondowania statyczne i dynamiczne,
 • pobór prób do badań laboratoryjnych,
 • pomiary głębokości wód gruntowych.

Podstawy prawne do opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Prawo budowlane i prawo geologiczne nie we wszystkich kwestiach są spójne, przez co mogą pojawić się problemy w interpretacji przepisów i postanowień związanych z dokumentacją geologiczno-inżynierską i dokumentacją badań podłoża gruntowego. Zawartość obu tych dokumentów jest zbliżona do siebie, aczkolwiek w przypadku wykrycia skomplikowanych warunków gruntowych podczas sporządzania dokumentacji badań podłoża gruntowego, konieczne jest opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Wykonuje się ją zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej, a także Eurokodem 7. Warto wspomnieć, że wszelkie skomplikowane warunki wodno-gruntowe mogą oznaczać przesunięcie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego do drugiej lub trzeciej.

Oprócz elementów związanych z dokumentacją badań podłoża gruntowego, dokumentacja geologiczno-inżynierska, której tworzeniem zajmują się geolodzy z firmy Geopro, powinna zawierać informacje dotyczące prognozy wpływu projektowanych budynków na otoczenia i opis procesów geodynamicznych. W odróżnieniu od dokumentacji badań podłoża gruntowego, dokumentacja geologiczno-inżynierska podlega urzędowemu zatwierdzeniu.

Opracowanie:

Geopro Joanna Remiszewska

Warszawa , Juliusza Słowackiego 27/33 lok. 94

Podziel się