Materiał Partnera
Podstawowe zasady legalizacji studni

Podstawowe zasady legalizacji studni

Kiedy decydujemy się na budowę studni, nawet na własnym podwórku, musimy pamiętać o jej legalizacji. Do tego niezbędna będzie nam pomoc profesjonalnego geologa, posiadającego odpowiednie uprawnienia. Na czym polega legalizacja studni? Jak należy się za to zabrać? Czy każda studnia wymaga legalizacji, czy istnieją jakieś wyjątki od tej reguły? Odpowiedzi znajdziecie w naszym krótkim artykule.

Regulacje związane z budową studni

Zasady budowy studni głębinowej reguluje prawo wodne. Zgodnie z tymi przepisami, na budowę studni do 30 metrów głębokości, która będzie używana tylko w obrębie danego gospodarstwa domowego, nie trzeba mieć specjalnej zgody. Trzeba jednak pamiętać, że chociaż samo wykopanie studni nie wymaga żadnej zgody, to już wprowadzenie elementów studni pod powierzchnię ziemi należy zgłosić w odpowiednim urzędzie. Do zgłoszenia dołączamy rysunki przedstawiające usytuowanie studni na działce, oraz oświadczenie do prawa dysponowania nieruchomością. Urząd ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu na nasz wniosek – jeśli w tym czasie nie otrzymamy żadnej odpowiedzi, to możemy śmiało rozpocząć budowę studni.

Jak powinna być usytuowana studnia?

Zgodnie z przepisami, studnie powinniśmy umieścić 5 metrów od granicy działki i 7,5 metra od osi przydrożnego rowu. Ważne, by studnia znajdowała się tez w odpowiednim oddaleniu od silosów i kompostownika – co najmniej 15 metrów. Poza tym studnia może być usytuowana co najmniej 30 metrów od kanalizacji i 70 metrów od wybiegów dla zwierząt. Jeśli mamy wątpliwości, czy w danym miejscu może powstać studnia, najlepiej zlecić badania geotechniczne, które pozwolą nam ustalić, czy miejsce, w którym planujemy budowę studni jest odpowiednie.

Studnie głębsze niż 30 metrów

Jeśli nasza studnia ma być głębsza niż 30 metrów, sprawa się komplikuje. Na budowę takiej studni potrzebne jest specjalne pozwolenie. Jeśli jednak studnia zostanie wykonana bez zezwolenia, a jej głębokość przekroczy 30 metrów, to wtedy konieczna jest jej legalizacja. Legalizacja studni może zostać przeprowadzano tylko wtedy, kiedy nie narusza ona przepisów zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest, by pamiętać o tym, że za legalizację musimy wnieść dodatkową opłatę, której wysokość ustala organ administracyjny. Dlatego znacznie lepiej jest całą budowę studni prowadzić z pomocą doświadczonego geologa, takiego jak pracownicy firmy Geoxx s.c. Ich wiedza i doświadczenie pozwolą nam na budowę studni w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującym prawem.

Podziel się