Materiał Partnera Oczyszczalnia i szambo - porównanie rozwiązań

Oczyszczalnia i szambo - porównanie rozwiązań

Brak instalacji kanalizacyjnej, do której można podłączyć budynek, wymusza zastosowanie alternatywnych rozwiązań. W tym przypadku mamy do wyboru szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, jednak wybór ten nie jest w pełni dobrowolny, bo musimy dostosować się do m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśniamy, czym różni się szambo od przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jak odprowadzać ścieki z budynku?

W trosce o środowisko naturalne oraz nasze zdrowie konieczne było uregulowanie przepisów dotyczących odprowadzania nieczystości z budynków mieszkalnych i budynków służących w innych celach. Niegdyś ścieki spuszczane były np. do rzek i innych zbiorników wodnych, co rujnowało naturę. Obecnie większość terenów Polski jest już całkowicie skanalizowanych, co wiąże się z koniecznością podłączenia budynku do miejskiej lub gminnej kanalizacji. Tam, gdzie jeszcze nie zostały wykonane instalacje, konieczna jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba.

Wybór pomiędzy oczyszczalnią a szambem uzależniony jest od obowiązujących na danym terenie przepisów MPZP. Oczyszczalnia ścieków to ekologiczne i tanie w użytkowaniu rozwiązanie, które wymaga jednak dość dużych nakładów inwestycyjnych. Dobrze dobrane szambo nie powinno sprawiać problemów, ale rozwiązanie to jest dość drogie w użytkowaniu – podkreśla specjalista z firmy RKinstal.

Oczyszczalnia i szambo – podstawowe różnice

Oczyszczalnia nie tylko służy w celu odprowadzania ścieków z budynku, ale także pozwala na ich przetworzenie i odzyskanie wody, która może następnie zostać użyta do nawadniania działki. Wywóz osadu z oczyszczalni odbywa się średnio raz na dwa lata. Szambo jest zbiornikiem bezodpływowym, który służy jedynie w celu magazynowania ścieków, więc wymaga systematycznego opróżniania – średnio raz w miesiącu. To wiąże się ze znacznymi kosztami.

Oczyszczalnia i szambo – nakłady inwestycyjne

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków to spory koszt. Decydując się na to rozwiązanie, trzeba liczyć się z wydatkiem od około 6 tysięcy złotych do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Koszt związany z budową szamba to zwykle poniżej 5 tysięcy złotych. Trzeba jednak wiedzieć, że budując oczyszczalnię ścieków, możemy uniknąć konieczności podłączenia się do kanalizacji, gdy ta zostanie wybudowana. W przypadku szamba brak jest takiej możliwości, więc kiedy powstanie kanalizacja, będziemy musieli je zlikwidować.

Oczyszczalnia i szambo – koszty związane z użytkowaniem

Oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem tanim w codziennym użytkowaniu. Wymaga opróżniania średnio co dwa lata. Roczny koszt korzystania z przydomowej oczyszczalni ścieków to kilkaset złotych (zakup bakterii, które wrzuca się do toalety i ewentualnych przeglądów). Wywóz osadów z oczyszczalni wiąże się z wydatkiem około 300 złotych. Nieco inaczej jest w przypadku szamba – roczny koszt korzystania z szamba może przekroczyć kilka tysięcy złotych.

Oczyszczalnia i szambo – wpływ na środowisko naturalne

Oczyszczalnia jest rozwiązaniem ekologicznym, które nie tylko skutecznie zabezpiecza przed skażeniem środowiska, ale także przyczynia się do zmniejszenia zużycia wody w celu podlewania ogrodu. W przypadku awarii szamba dochodzi do skażenia gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas